Tematické príhovory pre manželov
Tematické príhovory pre manželov

Tematické príhovory pre manželov

Od polovice septembra 2021 sme ponúkli v nedeľu sv. omšu pre rodiny s tematickým príhovorom pre manželov. Spoločne sa zamýšľame nad podnetmi od španielskych autorov José Noriegu a José Granadosa z publikácie – Betánia: domov Ježišových priateľov, v ktorej rozoberajú základné piliere rodinnej spirituality. Spomínaní autori sú členmi rehoľného inštitútu Učeníkov sŕdc Ježiša a Márie, prednášajú na Pápežskom inštitúte sv. Jána Pavla II. dogmatickú teológiu a morálnu teológiu, dlhé roky sa venujú pastoračnej službe pre rodiny.

Prezentácie k tematickým kázňam nájdete v prílohe.

1. Prezentácia – Rodinná-spiritualita na stiahnutie
2. Prezentácia – Rodinná-spiritualita na stiahnutie
3. Prezentácia – Rodinná-spirituality na stiahnutie
4. Prezentácia – Rodinná-spirituality na stiahnutie
5. Prezentácia – Rodinná-spirituality na stiahnutie
IMG_betanie