Slávnosť Božieho milosrdenstva v Krakove
Slávnosť Božieho milosrdenstva v Krakove

Slávnosť Božieho milosrdenstva v Krakove

V nedeľu Božieho milosrdenstva (7.4.2024) sa naši veriaci zúčastnili farskej púte do hlavného mesta Božieho milosrdenstva, do Krakova. Nebeský Otec nám požehnal krásne počasie, ktoré nás vťahovalo do slávnosti Božieho milosrdenstva. Počas našej cesty autobusom sme naše úmysly odovzdali do rúk Panny Márie, pútnici mali príležitosť prijať sv. zmierenia. Slávnostnú sv. omšu celebroval krakovský arcibiskup Mons. Marek Jędraszewski, ktorý nás vo svojom príhovore vyzval, aby sme sa v súčasných dramatických pomeroch nechali preniknúť mocou Ducha Svätého. Po sv. omši si každý našiel svoj duchovný kútik a v hodine Božieho milosrdenstva sme sa pri Eucharistickej adorácii odporúčali Ježišovmu bolestnému umučeniu. Slávnostná nedeľa sa nám stala obrazom samotného neba a radostnou, pokojnou manifestáciou kresťanskej viery.