Farnosť Oravská Polhora

On je živý!

Počas veľkého týždňa a veľkonočného trojdnia sme slávili najdôležitejšie tajomstvá našej viery.  Všetky tieto udalosti sme prežívali v spoločenstve farskej rodiny počas jednotlivých liturgických obradov. …