Farnosť Oravská Polhora
SVIATOSŤ KRSTU

SVIATOSŤ KRSTU

Požiadať o udelenie sviatosti krstu pre dieťa môžu len rodičia dieťaťa.

Odporúčame, aby sa rodičia čo najskôr po narodení dieťaťa prišli dohodnúť o termíne krstu.

Pri prihlasovaní dieťaťa na krst rodičia predložia rodný list dieťaťa.

Predkrstná príprava sa koná v sobotu pred krstom dieťaťa o 9:00 vo farskom kostole. Predkrstnej prípravy sa majú zúčastniť rodičia dieťaťa a krstní rodičia a po nej môžu pristúpiť ku sv. spovedi.

Krstná slávnosť sa koná v nedeľu po sv. omši o 11:00.

Podmienky pre krstných rodičov (podľa predpisov katolíckej cirkvi – Kódex kanonického práva, kán. 874): vek 16 rokov; pokrstený človek, ktorý prijal Eucharistiu a birmovanie; ak žije v manželstve – sviatostné manželstvo (krstnými rodičmi nemôžu byť ľudia, ktorí žijú len v civilnom manželstve alebo vo voľných partnerských vzťahoch); nesmie to byť rodič krstenca.

Veci potrebné ku krstu: krstná košieľka a krstná svieca, ktoré kúpite v predajniach devocionálií.