Farnosť Oravská Polhora
SVIATOSŤ BIRMOVANIA

SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Vo farnosti Oravská Polhora prebieha príprava na prijatie sviatosti birmovania každý druhý rok. Sviatosť birmovania sa spravidla vysluhuje v máji/júni. Na prípravu sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a starší, ktorí bývajú na území farnosti. 

Skôr ako pristúpi birmovanec na birmovku je potrebné, aby si vybral svojho birmovného patróna – birmovné meno. Je to niektorý svätý alebo svätá, ktorý ma byť pre neho vzorom kresťanského života a tiež jeho priateľom v nebi. Nové meno, ktoré prijíma veriaci pri slávení birmovania, má byť vonkajším vyjadrením jeho rozhodnutia byť Kristovým učeníkom a svedkom. Birmovanec prijíma meno, ktoré naznačuje jeho identitu a víziu kresťanského života.

Každý birmovanec má mať svojho birmovného rodiča, ktorý musí spĺňať podmienky stanovené cirkevným právom podobne ako pri krste krstný rodič: (podľa predpisov katolíckej cirkvi – Kódex kanonického práva, kán. 874): vek 16 rokov; pokrstený človek, ktorý prijal Eucharistiu a birmovanie; ak žije v manželstve – sviatostné manželstvo (krstnými rodičmi nemôžu byť ľudia, ktorí žijú len v civilnom manželstve alebo vo voľných partnerských vzťahoch); nesmie to byť rodič krstenca.