Farnosť Oravská Polhora
SVIATOSŤ MANŽELSTVA

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

Snúbenci sa prídu zahlásiť prijatie sviatosti manželstva minimálne pol roka pred termínom sobáša.

Ak snúbencom chýbajú niektoré sviatosti (krst, sviatosť oltárna) a chcú ich prijať ešte pred sobášom a žiť naplno kresťanským životom, prídu zahlásiť prijatie sviatosti manželstva minimálne rok pred termínom sobáša.

Snúbenci spíšu na Matričnom úrade v Oravskej Polhore žiadosť o uzavretie manželstva, potrebujú k tomu rodný list, občiansky preukaz. Túto žiadosť je potrebné doniesť na faru najneskôr 3 mesiace pred plánovaným dňom sobáša.

Ak ani jeden so snúbencov nemá trvalý pobyt vo farnosti Oravská Polhora, je potrebné, aby si vyžiadal aspoň jeden z nich od správcu farnosti, kde má trvalý pobyt – povolenie (licenciu) k sobášu.

K prijatiu sviatosti manželstva je potrebné absolvovať predmanželskú prípravu. Keďže manželstvo nie je rozhodnutie na pár týždňov, ale na celý život, predovšetkým odporúčame trojdňové kurzy prípravy do manželstva v nasledujúcich termínoch v Námestove: 23.2. – 25.2., 8.3. – 10.3., 12.4. – 14. 4., 20.9. – 22.9.2024. Registrácia prebieha cez   www.domanzelsva.sk

Predmanželská príprava prebieha aj formou jednodňového kurzu, ktorý prebieha v sobotu vo farnosti Rabča. V roku 2024 budú spomínané kurzy v nasledujúcich termínoch: 13.1., 16.3., 22.6., 7.9. Je potrebné prihlásiť sa cez formulárwww.fararabca.sk