Farnosť Oravská Polhora
História farnosti

História farnosti

Farský kostol Božského Srdca Pána Ježiša je výsledkom hlbokej viery a obetavosti tunajších veriacich.

Aj keď prvá zmienka o Oravskej Polhore pochádza už z roku 1588, prvý kostolík bol postavený až v roku 1928 a nachádza sa pri hlavnej ceste. Prvé snahy postaviť nový a väčší kostol sa objavujú už v roku 1953 – za pôsobenia vdp. Andreja Doranského, ktorý bol farárom v Rabči. Lenže totalitný režim nedovoľoval takéto stavby. Boh zasiahol do dejín Slovenska Pražskou jarou v roku 1968 a vtedy veriaci na viacerých miestach Slovenska začali so stavbou kostolov.

Na Orave sa v tom čase postavil kostoly v Hornej Lehote – 1970 a v Oravskej Polhore. Z iniciatívy tunajších farníkov začali sa prípravy na stavbu kostola za vdp. Františka Zibrina, ktorý bol farárom v Rabči v rokoch 1967 – 1990. Architektom kostola sa stal Ing. arch. Jozef Obušek. V tom čase sa u nás ešte moderné kostoly nestávali a preto sa postavil klasický jednoloďový kostol s modernejšími prvkami. Základný kameň kostola bol posvätený 27. júla 1969. Celá stavba trvala 22 mesiacov. Cena materiálu sa odhaduje na 2 milióny Kčs – čo bolo na vtedajšie pomery naozaj veľa. Kostol má rozmery 36 X 16 m. Jeho výška je v lodi 9 m a vo svätyni 11. Veža má 30 m a na nej je 5 m vysoký hliníkový kríž. Kostol bol požehnaný ThDr. Jozefom Ligošom 19. júna 1971. Tým, že 1. júla 1994 otec biskup František Tondra erigoval Oravskú Polhoru za farnosť sa polhorský chrám stal farským kostolom. Vrcholným dňom bol 29.8.2004 kedy náš kostol bol konsekrovaný.

V kostole nás najviac upúta 5,2 m vysoká socha Božského Srdca Pána Ježiša, ktorá bola zhotovená v rezbárskej dielni Českej Katolíckej Charity v Červenom Kostelci. Roztiahnuté ruky nám pripomínajú slova z evanjelia sv. Mt: 11,28 :“ Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“

Z tej istej dielne pochádza aj socha Panny Márie reliéf Rozsievača na kazateľnici a kríž v ktorom je umiestnený bohostánok. Tým sa chcelo poukázať na to, že Eucharistia je ovocím kríža. Nositelia mena Jozef a robotníci s drevom darovali r. 1996 kostolu sochu sv. Jozefa – ako svojho patróna. O rok neskoršie – na sté výročie smrti sv. Terézie z Lisieaux bola zhotovená socha sv. Terézie. Obidve zhotovil umelecký rezbár p. Líška. Na pravej strane je reliéf „Krstu Pána Ježiša“ pri ktorom je aj krstiteľnica z kararského mramoru, ktorá znázorňuje vyrážajúci prameň krstnej vody. Ale ani terajší veriaci nezaostávajú za svojimi rodičmi vo svojej obetavosti pre kostol a postupne obnovili celý kostol z vonku aj z vnútra. Boli vymenené okna, dvere i lavice. Obnovená je elektroinštalácia s moderným a úsporným osvetlením. Zaviedlo sa aj podlahové vykurovanie. Urobili sa nové schody ku kostolu a ďalšie veci. To všetko stálo skoro 3 milióny Sk. Najväčšou slávou pre tento kostol je to, že už 15 novokňazov z našej farnosti tu slávilo svoju prvú sv. omšu. Nech Boh žehná všetkých dobrodincov a návštevníkov tohto kostola!

Dôležité dátumy vo farnosti Oravská Polhora

 

Odpustová slávnosť: Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – tretí piatok po slávnosti Zoslania Ducha Svätého

Konsekrácia Farského kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho: 29.august 2004

Celodenná adorácia pred Eucharistiou podľa rozpisu v diecéze: 28.máj, 13. august, 13. október

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.