Diecézne stretnutie mládeže s postojom dôvery
Diecézne stretnutie mládeže s postojom dôvery

Diecézne stretnutie mládeže s postojom dôvery

Diecézny biskup Mons. František Trstenský v sobotu (6.4.2024) pozval mladých zo svojej diecézy, aby s ním strávili spoločný čas. Na jeho pozvanie zareagovalo 1600 mladých a medzi nimi boli mladí aj z našej farnosti.

Stretnutie bolo však poznačené vážnou dopravnou nehodou, ktorú neprežili tri dievčatá a sedem mladých bolo ťažko zranených.

Otec biskup na začiatku programu úprimne vyjadril svoju túžbu po stretnutí s mladými, avšak okolnosti podujatia si vyžadujú zmenu programu, preto pozval mladých do adorácie. Počas adorácie, v Ježišovej prítomnosti, zazneli silné slová – Ježiš je Emanuel, vždy Bohom s nami. Tento čas bol pre mnohých uzdravujúci, prinášal posilnenie vo viere.

Pri sv. omši vo svojom príhovore otec biskup spomenul osobnú skúsenosť počas štúdií v Jeruzalema a pripomenul, že náš život je v Božích rukách. Upriamil pozornosť na Pána Ježiša ako Dobrého pastiera, ktorý hľadá stratenú ovcu – tou ovcou je každý z nás.

Toto podujatie prinieslo pre účastníkov veľa podnetov: život je krehký dar, ktorý potrebujeme dobre prežiť; modlitba je našou silou, viera v Ježiša Krista nás nesie v živote, duchovný nepriateľ nikdy nespí… V autobuse sme vložili svoje úmysly do Korunky k Božiemu milosrdenstvu.