Usmievaj sa- duchovná obnova
Usmievaj sa- duchovná obnova

Usmievaj sa- duchovná obnova

Dňa 17. februára 2024 sa v našej farnosti uskutočnila duchovná obnova pre dievčatá, ktorú viedla sr. Teodózia a sr. Ivana z Kongregácie milosrdných sestier sv. kríža. 

Počas celého dňa sme mali pred sebou príklad bl. Zdenky, o ktorej sme uvažovali, rozprávali, a s ktorou sme sa dokonca aj modlili, a tak prosili o potrebné milosti. Počas tejto obnovy sme si všímali maličkosti v našich životoch, ktoré nás privádzajú k dokonalosti. 

Centrom celej obnovy bolo slávenie sv. omše a modlitba posvätného ruženca. V závere duchovnej obnovy sme mali rôzne aktivity, cez ktoré sme mali možnosť vytvoriť ešte krajšie spoločenstvo.

Nech nám príklad bl. Zdenky  pomáha kráčať radostnou cestou za Ježišom.