Iné
Iné

On je živý!

Počas veľkého týždňa a veľkonočného trojdnia sme slávili najdôležitejšie tajomstvá našej viery.  Všetky tieto udalosti sme prežívali v spoločenstve farskej rodiny počas jednotlivých liturgických obradov. …

Spoločná adorácia

V sobotu 20.1.2023 podvečer sa uskutočnila v našom farskom kostole adorácia, ktorá uvádzala druhú etapu diecézneho pastoračného programu „Cesta do Emauz“. Adoráciu predchádzalo a ukončilo slovko diecézneho biskupa. …