On je živý!
On je živý!

On je živý!

Počas veľkého týždňa a veľkonočného trojdnia sme slávili najdôležitejšie tajomstvá našej viery.  Všetky tieto udalosti sme prežívali v spoločenstve farskej rodiny počas jednotlivých liturgických obradov. Ticho a hrob však vystriedalo slávnostné Aleluja, ktoré sme zaspievali počas obradu vzkriesenia.
Počas týchto dní sme mali možnosť znova si uvedomiť, že Božia láska nemá hraníc a neustále zachraňuje človeka.