Memoriál Michala Štanga
Memoriál Michala Štanga

Memoriál Michala Štanga

Už tradične niekoľko rokov sa v našej farnosti koná memoriál Michala Štanga, bývalého pána kaplána našej farnosti, ktorý tragicky zahynul pri návrate z vojenskej misie.  Naše deti a mládež sa do tejto aktivity zapojili s veľkým záujmom.  Túto aktivitu sme začali zvolávaním Božieho požehnania a ochrany cez úvodnú modlitbu. Futbalové zápasy prebiehali v telocvični základnej školy. Hralo sa v troch kategóriách. Veríme, že nešlo len o športovú aktivitu, ale aj o milú spomienku na osobnosť, z ktorej si chceme vziať príklad do vlastného života.