Detský farský karneval
Detský farský karneval

Detský farský karneval

Prežívame fašiangy a počas tohto obdobia pred začiatkom pôstu sme aj my v našej farnosti zorganizovali v nedeľu 19.2. 2023 detský farský karneval. Celé toto podujatie sa nieslo v duchu hesla: „Zvieratá, priatelia svätých.“ Celé poobedie bolo plné hier, tanca a súťaži. S istotou môžeme povedať,  že detská radosť je tá najkrajšia. Túto radosť sme mali možnosť vidieť aj počas karnevalu.  Masky, ktoré deti prezentovali boli rôzneho druhu a každá bola originálna. Tie najkrajšie masky sme ocenili aj drobnou odmenou. 

Veríme,  že v tejto aktivite budeme pokračovať aj nasledujúce roky a tak upevňovať vzájomné spoločenstvo.