Vianočný koncert

Na podporu projektov Dobrej noviny mládež a deti našej farnosti pripravili hodinový program, ktorý bol prezentovaný 2.1.2022 v popoludňajších hodinách vo farskom kostole. V programe vystúpil mládežnícky spevokol, deti z detského zboru zahrali peknú vianočnú scénku, taktiež zazneli ľudové vianočné koledy a vianočné vinšovanie detí. Celý program bol moderovaný a vysielaný v online priestore. Farnosť na projekty Dobrej noviny prispela sumou 4.160 eur. Ďakujeme za finančnú podporu Dobrej noviny a za obetavosť detí a mládeže z detského a mládežníckeho zboru. V prílohe si pozrite spomienkové fotografie.

IMG_20211023_190504

IMG_20211023_190504

IMG_20220102_152652

IMG_20220102_150256

IMG_20211225_121941

IMG_20211225_122657

IMG_20220102_155953

IMG_20220102_153531_1