Zotrvávajme v duchovnej kondícii
Zotrvávajme v duchovnej kondícii

Zotrvávajme v duchovnej kondícii

Po Veľkonočnom trojdní a slnkom zaliatom Krakove počas Nedele Božieho milosrdenstva nás pod svoj plášť zavolala Božia Matka z Litmanovej.
Už od skorého rána sa rysovalo slnečné a jasné počasie, v ktorom sme počas cesty obdivovali neskutočné scenérie a zasnežené pahorky našich veľhôr.
Po príchode do Pienin nás prekvapilo plnšie koryto Dunajca s výraznejším prúdom, ale s dôverou sme sa odovzdali  do rúk skúsených goralských pltníkov. A veruže sa vyplatilo 😀 !
Po určitom  čase plavby sme sa ocitli v Pieninskom národnom parku, kde sme mohli obdivovať mnohé prírodné krásy panenskej pieninskej prírody koncentrované na tak malom území. Pokojnú nedeľnú plavbu ozvláštňovali legendami a zaujímavosťami o tunajšom kraji naši goralský pltníci v tradičnom kroji,  s ktorými nebola núdza o zábavu.
Po plavbe sme si pochutnali na nedeľnom obede v miestnej chate Pieniny, kde nás s dobrotou a láskou obsluhoval veľmi príjemný personál
Potom sme sa s nadšením ponáhľali k  našej milovanej nebeskej Matke v Litmanovej. Počas cesty sme so zatajeným dychom sledovali panoramatické výhľady našej milovanej vlasti. Pútnické miesto na hore Zvir nás opantalo svojím pokojom, ktorý je typický pre všetky mariánske lokality. Opäť sme našu nebeskú Matku zahltili našimi prosbami a vďakami počas gréckokatolíckej liturgie, ktorá v nás zanechala hlboký duchovný zážitok. Po omši sme sa spoločne pomodlili korunku a krížovú cestu. V závere sme sa stíšili v individuálnej modlitbe a povzbudení sa pobrali  domov.
Počas celej púte sme s láskou mysleli na našich drahých, zvlášť deti, ktoré aj  tu mali svoje početné zastúpenie. Počtom nezaostávali ani naši muži či otcovia, ktorý sa hrdo predmodlievali ruženec a boli pre nás všetkých veľkým povzbudením.
Vďaka krásnemu počasiu a samozrejme najmä vďaka našej nebeskej Matke sme prežili duchovne naplnenú nedeľu, ktorá nám bude veľkou vzpruhou do ďalších všedných dní.