Iné
Iné

Spoločenstvo, ktoré obohacuje

Už tradične Spišská Kapitula v letných mesiacoch otvára na pár dní svoje brány chlapcom – miništrantom, ktorí v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka prežívajú miništrantský tábor. Celý tábor sa niesol v téme chrámu a táto téma rezonovala počas katechéz, ktoré pripravili  bratia …