Obraz bl. Zdenky Schelingovej v kostole
Obraz bl. Zdenky Schelingovej v kostole

Obraz bl. Zdenky Schelingovej v kostole

Súčasťou 19. výročia posvätenia chrámu (29.8.2023) bolo požehnanie obrazu bl. s. Zdenky Schelingovej.

Úmysel zviditeľniť s. Zdenku vyšla od veriacich a s ním súhlasil o. Marián Kačír, túto myšlienku si osvojil aj miestny pán farár. Autorom obrazu je o. Peter Čiernik, kňaz nitrianskej diecézy, pôsobí vo farnosti Blesovce. Realizácia olejomaľby trvala od februára 2022 do júna 2023.

Kompozícia obrazu tvorí postava bl. Zdenky v rehoľnom rúchu. Symbolickými časťami jej postavy sú usmievavá tvár, ktorá je plná dôvery a jej ruky – v ľavej ruke drží ruženec a pravá ruka ukazuje na vázu s ružami – symbol mučeníctva a čistoty. Bl. Zdenka nás vo svojom odkaze pozýva k vytrvalej modlitbe, čistote srdca a k vernosti k Bohu v maličkostiach každodenného života. Pod obrazom je znázornená časť našej obce, kde figuruje farský kostol  a Babia hora. Touto pozíciou s. Zdenka bude priťahovať naše srdcia k Ježišovi. Nad postavou svätice sú vymaľované ružové zore, ktoré predstavujú obdobie komunistickej totality a súčasnej, blížiacej sa totality, čo nás pozýva k bedlivosti a hlbšiemu zakoreneniu vo viere a láske k Pánu Ježišovi.

Obraz bude umiestnený v zadnej časti kostola na stene, oproti obrazu Božieho milosrdenstva.

Nech nás bl. Zdenka sprevádza k Ježišovmu Najsvätejšiemu Srdcu a nech je našou mocnou orodovníčkou.