Pomoc našim zosnulým
Pomoc našim zosnulým

Pomoc našim zosnulým

Medzi významné dni v liturgickom kalendári istotne patria dni spojené so Sviatkom všetkých svätých a Spomienkou na všetkých verných zosnulých. Na tieto  dni sa i naša farnosť  patrične pripravovala najmä po duchovnej stránke. Mnohí farníci počas týždňa pristúpili ku sviatosti zmierenia s vedomím toho, že chcú pre duše v očistci získať úplné odpustky, ku ktorým nás Cirkev povzbudzuje.
Počas Slávnosti všetkých svätých sme sa v popoludňajších hodinách zišli na cintoríne, aby sme sa pomodlili pobožnosť za zosnulých.  Pobožnosti v našej farnosti budú prebiehať počas ôsmych dní, vždy po večernej sv. omši.
Toto dušičkové obdobie upriamuje pozornosť nás všetkých smerom k večnosti, dokonca tento čas nás doslova núti k tomu, aby sme sa zamýšľali nad večnosťou a zodpovedne sa na ňu aj pripravovali.