Dekanátne stretnutie mládeže Spišskej diecézy 2023
Dekanátne stretnutie mládeže Spišskej diecézy 2023

Dekanátne stretnutie mládeže Spišskej diecézy 2023

Aj naši mladí svojou prítomnosťou na Dekanátnom stretnutí mládeže v Trstenej prispeli k veľkej túžbe nášho nového diecézneho otca biskupa Františka, aby aj mladí ľudia pocítili osobitné miesto v Cirkvi a farnosti, a že sú jej súčasťou. Hlavný odkaz stretnutia s témou „Radostní v nádeji“ sa niesol celým programom cez piesne, svedectvá, modlitbu posvätného ruženca a rôzne aktivity. Stretnutie vyvrcholilo sv. omšou, v ktorej sa nám prihovoril a povzbudil nás o. Ľuboš Laškoty slovami: „Je to Ježiš, ktorému nik z nás nie je ľahostajný. Je to Ježiš, ktorý rozumie tvojmu životu.“ Takto posilnení slovom i Eucharistiou sa chceme držať Ježiša a niesť ho všade tam, kam pôjdeme.