Misie vo farnosti
Misie vo farnosti

Misie vo farnosti

Boh ponúka našej farnosti jedinečný čas na duchovnú obnovu, preto na sviatok sv. Martina od 11. 11. (sobota) – 19.11.2023 (nedeľa) budú v našej farnosti po 11 rokoch prebiehať misie pátrov Redemptoristov s P. Michalom Zamkovským. Chceme povzbudiť všetkých farníkov, aby ste si na spomínaný́ termín vytvorili dostatočný časový priestor a  zobrali si dovolenky. Do svojich modlitieb je potrebné, aby sme vkladali prosby za misionárov – za dary Ducha Svätého pre nich, za našu farnosť – za ducha úprimného pokánia a za nové Turíce. Je vhodné, aby sme vo svojich modlitbách prosili za ľudı́ okolo vašich príbytkov a osobne ich pozvali na program misiı́. Nech sa čas misiı́ stane pre našu farnosť hlbokým nádychom Ducha Svätého do našich životov.