Púť do Litmanovej
Púť do Litmanovej

Púť do Litmanovej

V sobotu 29. 4. 2023  sme sa skoro ráno vybrali na púť do Litmanovej. Cestou tam sme navštívili múzeum v Červenom Kláštore, kde sme sa kochali krásou stredovekej architektúry. V rámci prehliadky sme sa dozvedeli veľa zaujímavosti o veľmi skromnom živote mníchov kartuziánskej rehole. Mnohým nám hlavou prebiehalo, či by sme boli schopní viesť takýto prostý život. Vypočuli sme si aj mnohé legendy o známom mníchovi Cypriánovi. Plní hlbokých dojmov sme sa vybrali na plavbu po Dunajci. Na túto atrakciu sme sa všetci obzvlášť tešili a bolo sa aj načo. Príroda v jarnom šate  sa nám odhaľovala v plnej kráse. Pokojnú plavbu ozvláštňovali legendami a zaujímavými informáciami o kraji ostrieľaní pltníci s pravou goralskou náturou, ktorá nám bola veľmi blízka.

Po plavbe sme sa občerstvili a naše kroky smerovali do malebného miestneho kostolíka v Lesnici, kde sme obdivovali pestrú škálu svätcov v jednotlivých oltárikoch. Mnohých upútal reštaurovaný chór, nástenné maľby a vonkajšia Lurdská jaskyňa. Kostolík bol síce malý, ale nádherne zdobený a farebné tóny pôsobili veľmi pokojne, doslova sme si popásli oči. Pomodlili sme sa k patrónovi kostola sv. Michalovi archanjelovi, ktorého často vzývame aj v našej farnosti a radi sa k nemu utiekame.

 Naše ďalšie kroky smerovali k našej nebeskej Matke do Litmanovej. Cestou tam sme obdivovali nádherné výhľady a opäť nám blízky kopcovitý terén. Litmanová na nás pôsobila veľmi pokojným dojmom, veď tak to už na pútnických miestach býva. Mali sme možnosť uctiť si lavičku, na ktorej sa zjavovala Panna Mária, ako aj nabrať vodu z liečivého prameňa. O 15:00 hod. sme sa pomodlili korunku k Božiemu milosrdenstvu. Nasledovala svätá omša, ktorú celebroval emeritný arcibiskup Mons. Ján Babjak, ktorý nás vo svojom príhovore povzbudil, že život sa nekončí smrťou, smrť je len začiatok večnosti. Preto je len na nás, aká tá večnosť bude. Zároveň nás ubezpečil, že Panna Mária pri poslednom zjavení prisľúbila, že hoci sa už na danom mieste nebude zjavovať, ostane tu stále prítomná. Preto to máme mať na pamäti, keď toto miesto navštívime. Počas svätej omše sme mali možnosť prijímať Krista nielen pod spôsobom chleba, ale aj vína. Veľmi nás to potešilo a bolo to veľmi dojemné. V závere púte nás otec arcibiskup bližšie oboznámil s týmto mariánskym miestom.

 Aj keď sme  horu opustili a vrátili sa do svojich domov i všedných dní, určite nás tieto miesta povzbudili k hlbšej viere a ešte viac primkli k našej nebeskej Matke, ktorá nám počas celého dňa vyprosila jasné počasie.