Deň Zeme
Deň Zeme

Deň Zeme

Pri príležitosti Dňa Zeme sme v spolupráci so Základnou školou v Oravskej Polhore 130  zorganizovali brigádu okolo nášho farského kostola. Do prác okolo kostola boli zapojení žiaci 7. B triedy. S ich pomocou sa nám podarilo zveľadiť okolie kostola, farskej budovy a ihriska, ktoré sa nachádza nad farou. Kniha Genezis nám hovorí o tom, že Boh dal zem do rúk človeka, aby sa človek o zem zodpovedne staral, zveľaďoval ju a prijímal dary, ktoré zem dáva. Príroda je veľkým darom Boha pre človeka,  preto je naším poslaním  prírodu chrániť. Sme vďační vedeniu základnej školy, učiteľom a v neposlednom rade našim žiakom, že vďaka ich rukám sa  skrášlilo i naše prostredie. Nech tieto aktivity starostlivosti o našu Zem sú samozrejmosťou každý jeden deň…