Duchovné cvičenia pre zranených potratom: Milujúca náruč - Duchovné cvičenia 7-9 jún 19-1

Je možné zúčastniť sa duchovnej obnovy pre matky i otcov, ktorí si v manželstve prešli bolestnou skúsenosťou spontánneho (nie umelého) potratu.
Duchovnú obnovu vedie pallotín p. Artur Cierlicky, SAC, a to v dňoch od 7.-9. júna 2019 v Centre Božieho milosrdenstva, pri Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Sp. Novej Vsi.