Kurz Samuel: Samuel-1

Tím rehoľníkov zo spišskej diecézy ponúka mladým ľuďom od 18 do 30 rokov, ktorí hľadajú svoje životné povolanie, ročný kurz Samuel. Kurz zahŕňa 9 stretnutí (od Októbra do Júna), každú tretiu nedeľu v mesiaci. Viac informácií o kurze, ako aj spôsob registrácie, je na stránke kurzsamuel.sk. Prihlásiť sa je možné do 30. Septembra 2018.

Kurz pochádza z Talianska a pod názvom GRUPPO Samuel ho založil, a celú jeho štruktúru vytvoril milánsky arcibiskup Carlo Maria kardinál Martini.
Cieľom kurzu je rozlíšiť svoje životné povolanie a upevniť sa vo svojom vzťahu s Bohom. Pri každodennom krátkom rozjímaní nad Božím slovom a vedením duchovného denníka môže kurz napomôcť správne duchovne rozlišovať. K dispozícii bude pre mladých taktiež duchovné vedenie, ak im chýba duchovný sprievodca.
Náplňou každého stretnutia je katechéza, zdieľanie v skupinkách, spoločná modlitba a adorácia.