Púť v roku sv. Martina

Ako už iste viete tento rok si pripomíname 1700 rokov od narodenia sv. Martina, ktorý je patrónom našej diecézy. Náš pán biskup pozýva v tomto roku každý dekanát na púť do katedrály. Námestovský dekanát putoval 19. augusta. Privítal nás náš rodák mons. Tyrol a povedal nám aj stručnú históriu Spišskej kapituly. Nasledovala omša, ktorú celebroval emeritný biskup Andrej Imrich a po nej sme sa pomodlili pri hrobe Jána Vojtaššáka modlitbu za jeho blahorečenie.