Po stopách sv. Jána Pavla II.
Po stopách sv. Jána Pavla II.

Po stopách sv. Jána Pavla II.

V sobotu 19.7.2022 sa organizovala Farská púť do Krakova, ktorá bola zameraná na Centrum sv. Jána Pavla II. v Krakove. Po prekročení brán centra sme mali sv. omšu v Kňazskej kaplnke dolného kostola, ktorá pripomínala Kaplnku sv. Leonarda, v ktorej mal sv. Ján Pavol II. primičnú sv. omšu (2.11.1946). Po nej sme si urobili prehliadku celého komplexu kostola sv. Jána Pavla II. a potom si každý našiel svoje miesto, kde zotrval v krátkej modlitbe. Ďalej nasledovala prehliadka Múzea sv. Jána Pavla II., kde sme si mohli priblížiť život a odkaz veľkého pápeža. Odtiaľ sme sa presunuli do centra Krakova, ktoré bolo úzko spojené so životom  svätca. Nech je odkaz sv. Jána Pavla II. – „Nebojte sa otvoriť brány Kristovi…“ svetlom na našej životnej púti.