Spoločenstvo, ktoré obohacuje
Spoločenstvo, ktoré obohacuje

Spoločenstvo, ktoré obohacuje

Už tradične Spišská Kapitula v letných mesiacoch otvára na pár dní svoje brány chlapcom – miništrantom, ktorí v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka prežívajú miništrantský tábor. Celý tábor sa niesol v téme chrámu a táto téma rezonovala počas katechéz, ktoré pripravili  bratia bohoslovci. Aj naši chlapci miništranti sa tejto akcie zúčastnili a v spoločenstve svojich kolegov sa mohli v mnohom povzbudiť a potešiť. Veríme, že i táto skúsenosť pomohla, tak našim, ako aj všetkým miništrantom utvrdiť sa v službe pri Pánovom oltári. 

V nasledujúcich riadkoch sme sa našich miništrantov Michala Kornhauseraa Richarda Zámborského opýtali, aké majú dojmy z tábora a čo si odnášajú vo svojich spomienkach. 

Michal, čo ťa na programe tábora najviac oslovilo? 

Tak určite futbal, ale taktiež aj prechádzka do farnosti Žehra, kde nám ukázali krásny kostolík. Taktiež sa mi páčila  aj hra „kamióny“, kde sme v podstate kupovali a predávali tovar – legálny aj nelegálny. Super bolo aj to, že som si našiel nových kamarátov a spoznal som bohoslovcov. 

Tábor bol na mieste, kde pracujú a bývajú aj otcovia biskupi, stretli ste sa aj s otcami biskupmi a čo si odnášate zo stretnutia s nimi?

Áno stretli,  otec biskup Mons. Andrej Imrich nám povedal, že nemáme ísť na birmovku preto, aby sme dostali dary, ale preto, lebo chceme byť dospelými kresťanmi.  

Otec biskup Mons. Ján Kuboš nám zase rozprával o tom, ako sa ľahko môžeme stať blahoslavenými. Dával nám za príklad bl. Carla Acutisa, ktorý zomrel na leukémiu v 15 rokocha za blahoslaveného ho vyhlásil pápež František 10. októbra 2020, jeho spomienku slávime 12. októbra.

Ktoré miesta ste na Kapitule a okolí navštívili a čím boli zaujímavé?

V jednej hre sme podľa súradníc prešli celé okolie Kapituly- Pažicu a Sivú Brada.Zaujímavé bolo to, že sme išli peši do susednej dediny Žehra a tam sme navštívili kostol Ducha Svätého postaveného v románskom slohu s unikátnymi gotickými nástennými maľbami. Od roku 1993 je zapísaný do Zoznamu UNESCO.

Aké nové modlitby si počas tábora spoznal?

Spoznal som modlitbu ranných chvál.

Spomínaš si na nejakú humornú situáciu?

Určite sme zažili mnoho humorných situácii, keďže sme sa tam stretli miništranti z rôznych kútov Spišskej diecézy, sranda bola  pri rozhovoroch s východniarmi. Humorné bolo pre mňa aj to, že zo Žehry sme už nevládali ísť peši, a tak sme sa všetci museli zmestiť do dvoch dodávok.

Richard Zámborský bol ďalším účastníkom tábora z našej farnosti. 

Richardčo ťa na programe tábora najviac oslovilo? 

Oslovila ma rôznorodosť súťaží, ktoré mali bohoslovci s predstavenými pripravené pre nás.

Stretli ste sa aj s otcami biskupmi a čo vám povedali?

Mali sme možnosť stretnúť sa s obidvomi otcami biskupmi. Otec biskup Andrej slávil pre nás svätú omšu. A s otcom biskupom Jánomsme sa stretli v závere tábora, keď prišiel do nášho spoločenstva.

Ktoré miesta ste na Kapitule a okolí navštívili a čím boli zaujímavé?

Spišská Kapitula je starobylé mestečko pod Spišským hradom, hoci sme na hrade neboli počas tábora, stále sme ho mali na očiach, dokonca sme ho videli aj z izby. Potom sme navštívili aj kostol Ducha Svätého v Žehre, neďalekej dedinke pod Spišským hradom. 

Aké nové modlitby si počas tábora spoznal?

Všetci sme sa spolu v seminárskej kaplnke modlili modlitbu ranných chvál, ktorá pozostáva zo žalmov a čítania. 

Spomínaš si na nejakú humornú situáciu?

Vystúpenia na pódiu boli dosť vtipné J

Ďakujeme našim chlapcom miništrantom za to, že sa s nami podelili o ich zážitky i skúsenosti. Veríme, že ich pobyt na tábore ich povzbudil a posilnil v službe pri oltári.