Beseda o skutočných hrdinoch
Beseda o skutočných hrdinoch

Beseda o skutočných hrdinoch

V stredu (26.7.2023) sa uskutočnila po večernej sv. omši beseda na tému – Dvaja misionári. Tému nám predstavil černovský spisovateľ Anton Lauček, ktorý vydal viac ako 20 knižných titulov. Hosť nás voviedol do posledného románového spracovania dvoch príbehov rozsievačov Božieho slova – jezuitu Vendelína Javorku (rodáka z Černovej), ktorý pôsobil v Číne, v Rusku, dostal sa aj do gulagu a verbistu Jána Hudeca, ktorý obetavo pôsobil na ostrove Flores. Dielka autora sú popretkávané historickými údajmi, poznatkami z biológie a geografie, humornými a poučnými dialógmi a predovšetkým je v nich odkrytá heroická misionárska činnosť rehoľníkov. Poslucháči v dialógu s hosťom sa zaujímali o súčasné a historické otázky. Na záver uvediem perly spisovateľa: „Kto číta knihy, stáva sa skutočným šľachticom ducha.“