Svedok spomedzi nás
Svedok spomedzi nás

Svedok spomedzi nás

Dňa 21. mája 2023 sme si v našej farnosti pripomenuli 110. výročie od narodenia nášho rodáka pátra Emanuela Jozefa Cubínka. Celý sviatočný deň bol popretkávaný jeho príkladom, životom a svetlom, ktoré vydával nie len počas svojho života na miestach, kde pôsobil, ale  jeho svetlo žiari a oslovuje mnohých i dnes. Pri tejto spomienkovej udalosti sme si opäť pripomenuli, že je potrebné, aby každý kresťan bol svedkom, ktorý žije podľa Božích zákonov i za cenu vlastného života. Spomienkové podujatie začalo slávnostnou sv. omšou, pri ktorej nás povzbudil vsdp. Peter Matis, ktorý sa dlhodobo venuje životu pátra Emanuela. Po sv. omši sme vzdali úctu nášmu hrdinovi pri pamätnej tabuli a celé toto podujatie sme ukončili v daný deň rozpravou o živote pátra Emanuela v Gajdošskom dome.  Božie slovo nám hovorí, že nám treba chváliť slávnych mužov, našich otcov ako nasledovali po sebe, preto aj my chceme nie len spomínať na pátra Emanuela z pohľadu histórie, ale sa chceme povzbudiť jeho životom i príkladom v dnešnej dobe.