Originálny farský detský karneval
Originálny farský detský karneval

Originálny farský detský karneval

V nedeľu (28.1.2024) sa v popoludňajších hodinách v Kultúrnom dome odohral farský detský karneval s mottom – živý Betlehem. Podujatia sa zúčastnilo skoro 90 detí, najviac z nich bolo oblečených za anjelov, ale boli medzi nimi aj postavy Panny Márie, sv. Jozefa, pastierov, pár ovečiek, hviezdy a dokonca aj dvaja „Ježiškovia“. Pre deti bol pripravený bohatý program: špeciálne súťaže pre jednotlivé skupinky, kolá ukazovačiek, dobré koláče s čajom. Do organizácie podujatia sa aktívne zapojili aj birmovanci. Akciou sme si pripomenuli 800. výročie od zhotovenia prvých jasličiek sv. Františkom Assiským a upevnili sme vzťahy v rodinách a vo farskom spoločenstve.