U Matky doma! 
U Matky doma! 

U Matky doma! 

Keďže už zakrátko budeme opäť prežívať pôstne obdobie, boli sme sa duchovne naladiť pri Matke Božej Bolestnej Kráľovnej Poľska v Bazilike Panny Márie Lichenskej v obci Stará Licheň.

Bazilika bola dostavaná v roku 2004 a je považovaná za najväčší kostol v Poľsku a ôsmy najväčší kostol v Európe. V samotnom chráme sa nachádza  obraz Panny Márie Lichenskej. 

V blízkosti baziliky mnohých upútala nádherná Golgota, ktorá má podobu kamennej hory. Okrem jednotlivých zastavení krížovej cesty tu bol labyrint chodieb, sôch, jaskýň, kaplniek, ako aj mnohé kamene privezené zo Svätej zeme. Autor ju postavil s úmyslom odčiniť zneužitie chrámu nacistami počas 2. sv. vojny

Cestou do Lichne sme sa zastavili v rodisku svätej Faustíny-Glogowiec, kde sme si prezreli  rodný dom tejto nám tak blízkej svätice a rozšírili si  informácie o Božom milosrdenstve, ako aj o samotnej svätici.

Zo srdca ďakujeme organizátorom veľmi inšpiratívnej púte, ale aj samotným pútnikom za ich modlitby a obety!