Slávenie nedele Božieho slova
Slávenie nedele Božieho slova

Slávenie nedele Božieho slova

Nedeľu Božieho slova (21.1.2024) sme v našej farnosti slávili popoludňajším čítaním textov Svätého písma vo farskom kostole. Tohto roku sme sa zamerali na Knihu žalmov, pretože v tomto čase vstupujeme do Roka modlitby. Pri čítaní sa vystriedalo 12 lektorov, do podujatia sa mohli záujemci zapojiť cez online vysielanie. Nech je Biblia každodenným duchovným pokrmom pre našu vieru.