Na vlnách svetových dní mládeže
Na vlnách svetových dní mládeže

Na vlnách svetových dní mládeže

Počas mládežníckych sv. omší (21.10., 28.10.2022) sme sa spoločne zamýšľali nad Posolstvom pápeža Františka ku 37. Svetovému dňu mládeže, ktorý pripravuje duchovnú cestu na stretnutie mladých so Svätým Otcom v Lisabone v auguste 2023. Celé znenie posolstva nájdete na linku.

Pár myšlienok z posolstva si môžete pozrieť v prezentácii. Nech sa Panna Mária stáva pre nás vzorom pri odovzdávaní Ježiša Krista.