<span class="vcard">admin</span>
admin

Spoločná adorácia

V sobotu 20.1.2023 podvečer sa uskutočnila v našom farskom kostole adorácia, ktorá uvádzala druhú etapu diecézneho pastoračného programu „Cesta do Emauz“. Adoráciu predchádzalo a ukončilo slovko diecézneho biskupa. …