Príklady, ktoré priťahujú
Príklady, ktoré priťahujú

Príklady, ktoré priťahujú

Vo farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Oravskej Polhore máme viacero relikvií prvého, ako aj  druhého stupňa. Rozhodli sme sa preto obrátiť so žiadosťou o relikviu na Kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa, čoho dôvodom bol aj fakt, že viacero sestier z farnosti zasvätilo svoj život práve tejto reholi. Relikvie sme privítali pri sv. omši dňa 16. marca 2023. Sestry nás v krátkom príhovore oboznámili so životom ich zakladateľky bl. Matky Márie Epingerovej. Príklady svätých priťahujú a sú pre nás v mnohom veľkým vzorom. Nech aj tento príklad blahoslavenej pritiahne ďalších ku Kristovi. Spoločne prežívame veľkú radosť, že sa naša farnosť obohatí o relikvie ďalšieho svätca a môže tak získať ďalšie milosti. Zároveň touto cestou ďakujeme rehoľným sestrám i celej kongregácii za ich prítomnosť v našom farskom spoločenstve .BLAHOSLAVENÁ MATKA MÁRIA EPINGEROVA ORODUJ ZA NÁS!