Pomáhame tým, ktorí si už sami nevedia pomôcť
Pomáhame tým, ktorí si už sami nevedia pomôcť

Pomáhame tým, ktorí si už sami nevedia pomôcť

V liturgickom kalendári má svoje miesto slávnosť Všetkých svätých a hneď na druhý deň spomienka na všetkých verných zosnulých. Aj veriaci našej farnosti sa počas týchto dní intenzívne zapojili do pomoci pre duše v očistci. Dňa 1.11. 2022 v poobedňajších hodinách sme sa mnohí zišli na miestnom cintoríne, aby sme sa modlili za zosnulých. Potom sme pokračovali počas dušičkovej oktávy pri pobožnostiach po večerných sv. omšiach na cintoríne v modlitebnom úmysle. Veríme, že sa raz všetci stretneme v nebeskej vlasti.