Púť- Banská Štiavnica 20190423_091951

23. apríla sa konala púť do Banskej Štiavnice. Ráno sme mali sv. omšu na Starých horách. Po nej sme sa ešte boli pomodliť pri Studničke- menšie pútnické miesto. Potom nasledovala prehliadka mincovne v Kremnici. Videli sme veľké množstvo strojov, ktoré slúžia na výrobu mincí. Nakoniec sme išli na Kalváriu v Banskej Štiavnici. Pomodlili sme sa […]

Vyšná Šebastová a Smižany DSC_0048

5.3. 2019 sme putovali do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej. Páter dominikán, Martin Kolivoška, nám v homílii pripomenul, že sa máme modliť stále Zdravas Mária a prosiť o Božie kráľovstvo. Cestou naspäť sme sa zastavili v Smižanoch. Privítal nás tu palotín páter Peter, porozprával nám o tejto svätyni Božieho milosrdenstva, pomodlili sme sa korunku. Tiež […]

+ vdp. Rudolf Vetrík, kňaz: PARTE_Vetrík-1

Bože, ktorý si svojich služobníkov povolal do kňazskej služby, ustanovil si ich za duchovných otcov našej farnosti a svojím riadením si ich povolal zo sveta, prosíme Ťa, daj, aby v Tvojom milosrdenstve, v ktoré dúfali, našli večné odpočinutie a za odmenu ich pripočítaj k zboru Tvojich vyvolených v nebeskom kráľovstve. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.