Diecézna škola viery (8. Božie prikázanie):

Prosím, pozrite si prednášku vrámci 2. ročníka Diecéznej školy viery: Téma: 8. Božie prikázanie.     Sprievodná prezentácia: 8. Božie prikázanie-ppt   Text: 8. Božie prikázanie   Prosíme účastníkov, ktorí sa zúčastnili aspoň 3. tohtoročných stretnutí v Námestove a vypočuli si obe prednášky, aby sa zastavili na farskom úrade po certifikát.  

Verejné sväté omše v kostole: Eucharistia

Od stredy (6.5.2020) je možné slúžiť sv. omše v kostole verejne. V našej farnosti budú sv. omše počas týždňa: o 6:40 hod. a 18:30 hod. V sobotu o 8:00 hod. V nedeľu: 6:30 hod. 8:00 hod. a 10:00 hod.   Spovedať budeme pred sv. omšami, prípadne počas sv. omší (závisí to od počtu ľudí čakajúcich […]

Ďakujme svätým za pomoc: Sv._Terezka_Je_i_kova_z_Lisieux

Dnes som požehnal farnosť s relikviou sv. Terézie z Lisieux. Od zajtra bude možné verejne sláviť sv. omše. Preto poďakujme Pánovi chválospevom tejto svätej:   Aký veľký a nežný je náš Boh, ktorý sa usmial na biednych, naveky bude moje srdce spievať nový chválospev lásky. Poďte všetci, ktorí ste hladní, všetci, ktorí ste smädní, všetci, […]

Prosme svätých o pomoc: Florián

Dnes pri spomienke na sv. Floriána, uhasme oheň hnevu a nenávisti a prijmime požehnanie s jeho relikviou. Nech sme plní Božej milosti. Všemohúci a milosrdný Bože, Ty si dal svätému Floriánovi silu vydržať všetky útrapy mučenia. Pomáhaj aj nám, ktorí dnes oslavujeme jeho víťazstvo, aby sme s Tvojou pomocou dosiahli víťazstvo nad zlobou a nenávisťou […]

Prosme svätých o pomoc: Sv-Juda-Tadeas

Pán Je náš dobrý pastier. Nič nám nechýba, lebo sa o nás stará. Aj sv. Júda Tadeáš, apoštol trpiacich a zúfalých, ako jeho apoštol sa za nás prihovára. Svätý Júda Tadeáš, príbuzný Ježiša Krista, slávny apoštol a mučeník, ty sa skvieš čnosťami a zázrakmi, si verným a rýchlym pomocníkom všetkých, ktorí ťa ctia a dôverujú […]

Prosme svätých o pomoc: Titus-obraz

Bl. Titus Zeman je pre nás vzorom obety a modlitby, tak ho nasledujme a spolu sním vymodlime veľké veci pre našu farnosť i pre celý svet. Blahoslavený don Titus Zeman, milosrdný Boh nám dal v Tebe príklad vernosti v povolaní, synovskej úcty k Sedembolestnej Panne Márii a horlivej lásky slúžiacej bratom a sestrám. Mnohým mladým […]