Zasvätenie Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v Nitre

5. júla sme putovali na národnú púť do starobylej Nitry. Slávnostnú svätú omšu celebroval za prítomnosti viacerých biskupov reykjavický biskup Mons. Dávid Bartimej Tencer, pôvodom Slovák. Hlavným bodom bohoslužby bolo zasvätenie Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, tak ako to urobil pred 70 rokmi vtedajší nitriansky arcibiskup Karol Kmeťko. Cestou naspäť sme […]

Vigília slávnosti Božieho tela v Košiciach

14.6. 2017 sme putovali do Košíc. Keď sme poobede dorazili, tak sme mali prehliadku kostolov v Košiciach. Dozvedeli sme sa mnoho histórii Košíc. Ale najhlavnejšia časť tejto púte začala o 19:30 v kostole Najsvätejšej Trojice, kde náš pán kaplán Stolárik spolu s ďalšími dvoma kňazmi slúžil latinskú sv. omšu v predvečer slávnosti Božieho Tela. Gregoriánsky chorál spolu s orgánovými skladbami nás celých vtiahli […]

Púť do Fatimy

20.-24. 2017 naša farnosť putovala do jedného z najznámejších pútnických miest na svete- do Fatimy. Ako náhle sme sa ubytovali vo Fatime, mali sv. omšu v Bazilike Ružencovej Panny Márie Fatimskej. Na druhý deň sme vyrazili do Coimbry- mesto, ktoré uchováva veľa historických pokladov ale aj mesto, v ktorom zomrela sestra Lucia. Nasledoval presun do Santiaga de Compostela, […]

Púť do Čenstochovej

V pondelok, 27. 2. 2017 sa naša farnosť vybrala na púť do Čenstochovej- na najväčšie pútnické miesto v Poľsku. Po sv. omši sme sa odobrali do baziliky na slávnostné odhalenie obrazu Panny Márie Čenstochovskej. Nasledovala prehliadka baziliky, klenotnice aj múzea, kde sú uložené veľmi vzácne šaty pre Pannu Máriu, ktoré každý rok menia. Našu púť sme ukončili […]

Krížová cesta

Pobožnosti krížovej cesty počas pôstneho obdobia budú bývať v našej farnosti vždy v piatok o 16.20 hod. (na prvý piatok o 18.00) a v nedeľu o 13.15 hod. V piatky sa modlia: 3.3.2017 – matky, 10.3.2017 – mladí, 17.3.2016 – otcovia, 24.3.2017 – lektori, 31.3.2017 – miništranti, 7.4.2017 – manželia. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať […]

Pri dominikánoch v Košiciach

Košice

Dominikánsky kostol Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach sa duchovne spojil s pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme. Dekrétom o tom ešte vlani v októbri rozhodol kardinál Santos Abril y Castelló. Za toto privilégium ďakovali v uplynulých dňoch počas svätej omše, ktorú celebroval košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Slávnosťou zároveň ukončili aj Jubilejný rok […]

Bodka za prázdninami 2016

_a1

Tak ako po iné roky ani tento si deti nenechali ujsť dňa 28. augusta farskú akciu známu ako Bodka za prázdninami, kde deti prichádzali s vedomím, že leto pomaly končí a je najvyšší čas sa opäť vrátiť ku školským povinnostiam. V čase od 13:00 deti aj napriek ostrým slnečným lúčom súťažili a bojovali s obrovskou […]

Tábor 2016 – Nikdy sa nevzdávaj!

V čase od 10. 07. 2016 do 15. 07. 2016 sa v Sihelnom v okolí novo-zrekonštruovaného lyžiarskeho strediska Gruniky uskutočnil letný farský tábor. Nikdy sa nevzdávaj! Práve táto veta bola pre deti nabudením do každého rána. Hlavnou myšlienkou putovania bolo prenasledovanie prvých kresťanov. Na vlastnej koži zažili súženie podobné tomu, ktoré pred mnohými rokmi museli […]