Kristus vstal z mŕtvych! Aleluja!
Kristus vstal z mŕtvych! Aleluja!

Kristus vstal z mŕtvych! Aleluja!

Posledné dni nás sprevádzali najväčšie udalosti kresťanskej viery. Prežívali sme dni, kedy sme si pripomínali posledné udalosti Ježišovho života na zemi, ktoré vyústili do tej najradostnejšej správy: „Kristus porazil smrť a vstal z mŕtvych!“ Počas celého veľkonočného trojdnia sme si ešte s väčšou a živšou vierou uvedomovali Božiu lásku, ktorá nemá hraníc, ba priam ide v ústrety človeku, aby ho zachránila. Aj v našom farskom spoločenstve sme tieto tajomstvá slávili spoločne ako farská rodina. Počas jednotlivých dni nám liturgia priblížila konkrétne udalosti Ježišovho života. Kňazi nás počas príhovorov povzbudzovali k väčšiemu uvedomeniu a prežívaniu týchto tajomstiev. Tešili sme sa hojnej účasti veriacich a detí, ktorí prichádzali na obrady i k poklone k Božiemu hrobu v hojnom počte. Nech tieto sviatky Veľkej noci, sviatky Kristovho víťazstva povzbudia nás všetkých ešte k živšej a úprimnejšej viere.