Po stopách sv. Dominika:

PRE MALÝ ZÁUJEM SA PÚŤ RUŠÍ!!! PÁN BOH ZAPLAŤ ZA POCHOPENIE!

 

 

PO STOPÁCH SV. DOMINIKA
Marseille – Barcelona – Burgos – Lurdy – Toulouse – Siena Bologna
Program:
1.deň Odchod zo Slovenska. Nočný prejazd cez Rakúsko a Taliansko do Francúzska.
2.deň Prejdeme čarovným Provensálskom, prehliadka Marseille s jeho pamiatkami, najmä s Basilique Notre Dame de la Garde – byzantská bazilika stojaca na najvyššom kopci mesta La Garde (162 m n. m.). Marseille je úzko späté s antickým Gréckom. Grécki osadníci tu totiž okolo roku 600 pred n. l. založili osadu, preto je Marseille najstaršie mesto vo Francúzsku. V období, kedy sa v susednej Rímskej ríši dostal k moci Gaius Julius Caesar, sa Marseille dostalo pod rímsku nadvládu a mestu sa vcelku dobre darilo. Za Karola Veľkého dostalo výsadné práva. Dnes je najväčším prístavom Francúzska a druhým najväčším v Európe. Prehliadneme si Hlavný prístav Vieux-Port. Je chránený dvomi pevnosťami – Saint Nicolas, postavenej za vlády Ľudovíta XIV. a Saint-Jean, ktorá siaha až k začiatkom gréckeho osídlenia. Nocľah v Marseille.
3.deň Prejazd prírodným parkom Camargue, prejazd do Barcelony, autobusová a pešia prehliadka. Možnosť navštíviť diela geniálneho najslávnejšieho architekta Španielska Antonia Gaudího. Vrcholným dielom je Sagrada Familia, po dostavaní bude s 172,5 m vežou, najvyššou chrámovou vežou v Európe. Vrch Montjuic je pevnosť ale aj olympijský areál (1992).V prístave nám Krištof Kolumbus ukáže cestu odkiaľ vyplával do Ameriky, ale poskytne aj vo svojej soche vyhliadku na mesto. Slávna Rambla nás zavedie do centra románskych, gotických, renesančných ale aj secesných pamiatok.
4.deň Prejazd do Burgo de Osma. Návšteva katedrály, kde bol sv. Dominik kanonikom. Gotická katedrála stojí na v mieste pôvodnej románskej, jej gotické arkády, románska socha Pána Ježiša, kaplnka Panny Márie – Virgen del Espino, patrónky mesta Burgo, sú majstrovským dielom Juana de Juni a Pedra de Osma. Odchod do rodiska sv. Domonika – Caleruega, kde prežil svoje detstvo. Navštívime vežu Guzman a Dominikánsky klaštor, ktorého súčasťou je múzeum, kostol nad rodným domom a malá kovaná studňa sv. Dominika. Svätá omša a odchod do Santo Domingo de Silos. Legenda hovorí, že v Santo Domingo de Silos mala matka sv. Dominika sen, že bude mať čoskoro syna, ktorý bude „svetlom“ cirkvi. Preto mu dala meno Dominik. Odchod do Burgos a nocľah.
5.deň Po raňajkách návšteva mesta Burgos, ktoré bolo založené v roku 884 pri brehoch Arlanzón pod vládou Alfonsa III. Patrí k najkrajším mestám Španielska. Navštívite katedrálu, jeden z najkrajších gotických chrámov XIII. stor. Úzke veže, kupola, kaplnky doplnené zaujímavou kolekciou oltárnych obrazov, farebnými sklami, hrobkami a známymi zlatými schodmi Diego de Siloé. Kláštor Las Huelgas, založený v roku 1187 Alfonsom VIII. a jeho manželkou Donou Leonor, bol prvým kláštorným centrom Castile. Odchod do Lúrd, večera, modlitba ruženca so sviečkovou procesiou, ubytovanie.
6.deň: Možnosť ponoriť sa v Lurdskej vode. Prehliadka areálu v Lurdoch, komplex bazilík, podzemná Bazilika sv. Pia X., Jaskyňa zjavení, Bazilika nepoškvrneného počatia, Ružencová bazilika a Kostol sv. Bernadetty. Nocľah.
7.deň: Odchod do Toulouse, návšteva mesta, ktoré dobyli Rimania v rokoch 120 až 100 pred Kristom a v 5. storočí sa stalo hlavným mestom Vizigótskeho kráľovstva. Navštívime dom Pedra Seilhana, dom prvých dominikánov. Navštívime katedrálu sv. Sernina – jedna z najväčších románskych bazilík v západnej Európe, dôležité centrum na Svätojakubskej pešej púti. Kostol dominikánov s 22m kopulou, bol postavaný v troch fázach od roku 1230 a výstavba pokračovala v 13. a 14.stor. dominikánov. Odchod do Carcassonne, miesto kde kázal sv. Dominik. Je to stredoveký architektonický skvost reštaurovaný Eugénom Violletom le Duc v 19.stor. a patrí do svetového dedičstva UNESCO od roku 1997. Nočný prejazd do Sieny.
8. deň: Príchod do Sieny, kde pôjdeme po stopách učiteľky Cirkvi, sv. Kataríny Sienskej. Mesto je považované za jedno z najkrajších stredovekých miest s pevnosťou a veľkolepou katedrálou. Pozrieme sa aj na netradičné vejárovité námestie Piazza del Campo, ktoré je lemované kaviarničkami, reštauráciami, obrovskou vežou Torre del Mangia a zaujímavou fontánou radosti. Prejazd do Bologne, nocľah.
9. deň: V Bologni navštívime námestie Mayor, Univerzitu, staré mesto s arkádami, Neptúnovu fontánu a kostol sv. Fantiška. V katedrále sv. Dominika sa nachádza oblúk sv. Dominika. Katedrála bola niekoľkokrát renovovaná, ruku k dielu pridal aj slávny umelec Michelangelo. V kapitule je izba, kde zomrel sv. Dominik. Nočný prejazd domov
10.deň Návrat v skorých ranných hodinách

Termín: 20.2. – 29.2. 2020

Cena: 498,- € Cena po zľave: 398,- € !!
V cene je zahrnuté: sprievodca, doprava, 6 x ubytovanie, 5 x raňajky, 2x večera
Ubytovanie: 4 x motel, 3-posteľové izby, 2x hotel, 2,3,4,postelové izby v Lurdoch
V cene nie je zahrnuté: komplexné cestovné poistenie: 2,- € os/deň =20 €
Vstupy do múzeí, Sagrada Familia, mestská daň plati sa na mieste, audiosystem 8,- €