Pri dominikánoch v Košiciach

Košice

Dominikánsky kostol Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach sa duchovne spojil s pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme. Dekrétom o tom ešte vlani v októbri rozhodol kardinál Santos Abril y Castelló. Za toto privilégium ďakovali v uplynulých dňoch počas svätej omše, ktorú celebroval košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Slávnosťou zároveň ukončili aj Jubilejný rok […]

Bodka za prázdninami 2016

_a1

Tak ako po iné roky ani tento si deti nenechali ujsť dňa 28. augusta farskú akciu známu ako Bodka za prázdninami, kde deti prichádzali s vedomím, že leto pomaly končí a je najvyšší čas sa opäť vrátiť ku školským povinnostiam. V čase od 13:00 deti aj napriek ostrým slnečným lúčom súťažili a bojovali s obrovskou […]

Tábor 2016 – Nikdy sa nevzdávaj!

V čase od 10. 07. 2016 do 15. 07. 2016 sa v Sihelnom v okolí novo-zrekonštruovaného lyžiarskeho strediska Gruniky uskutočnil letný farský tábor. Nikdy sa nevzdávaj! Práve táto veta bola pre deti nabudením do každého rána. Hlavnou myšlienkou putovania bolo prenasledovanie prvých kresťanov. Na vlastnej koži zažili súženie podobné tomu, ktoré pred mnohými rokmi museli […]

50 rokov od smrti P. Cubínka vyšla o ňom nová kniha

P.CUBÍNEK 1953

Uplynulo 50 rokov od barbarskej smrti vzácneho kňaza, rehoľníka, literáta – pátra Jozefa Emanuela Cubínka. Je pre nás veľkou cťou, že sa k tejto významnej, aj keď značne zabudnutej, osobnosti našich novodobých slovenských dejín môžeme prihlásiť aj ako k nášmu rodákovi. Hoci Božia Prozreteľnosť určila pátrovi Emanuelovi miesto jeho pôsobenia ďaleko od rodnej Oravy, predsa jeho pamiatka […]

Kaplnka sv. Michala archanjela v našej farnosti

Od prvej pôstnej nedele 14. februára 2016 je naša farnosť bohatšia o novú kaplnku, zasvätenú sv. Michalovi archanjelovi. Povolenie zriadiť súkromnú kaplnku bolo udelené od spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku pre vdp. Rudolfa Vetríka, aby mohol na mieste svojho terajšieho bydliska mať miesto vyhradené zvláštnym spôsobom pre Boží kult. Zároveň otec biskup dovolil, aby […]

Spevokol z Bobrovca

Na slávnosť Zjavenia Pána prišiel do našej farnosti spevokol z farnosti z Bobrovec spolu so svojim duchovným pastierom, našim rodákom, vdp. Michalom Marlengom. Svojim spevom spríjemnili večernú svätú omšu a po nej nám zaspievali ešte niekoľko svojich piesni. Záznam z ich vianočného koncertu si môžete pozrieť na: https://www.youtube.com/watch?v=qyM8CecC6Y4

Dobrá novina 2015

dobranovina

Aj tento rok sa v našej farnosti uskutočnila Dobra novina . Tak ako každý rok sa snažíme pomôcť a prispieť na dobrú vec. Prešli sme veľa dobrých rodín, ktoré sa do tejto udalosti zapojili a snažili sa vykonať dobrý skutok. Deti do vašich príbytkov chodili s nadšením a láskou. Mali v sebe odvahu prejsť kus cesty aby vám mohli priniesť radosť […]