Púť do Čenstochovej

V pondelok, 27. 2. 2017 sa naša farnosť vybrala na púť do Čenstochovej- na najväčšie pútnické miesto v Poľsku. Po sv. omši sme sa odobrali do baziliky na slávnostné odhalenie obrazu Panny Márie Čenstochovskej. Nasledovala prehliadka baziliky, klenotnice aj múzea, kde sú uložené veľmi vzácne šaty pre Pannu Máriu, ktoré každý rok menia. Našu púť sme ukončili […]

Krížová cesta

Pobožnosti krížovej cesty počas pôstneho obdobia budú bývať v našej farnosti vždy v piatok o 16.20 hod. (na prvý piatok o 18.00) a v nedeľu o 13.15 hod. V piatky sa modlia: 3.3.2017 – matky, 10.3.2017 – mladí, 17.3.2016 – otcovia, 24.3.2017 – lektori, 31.3.2017 – miništranti, 7.4.2017 – manželia. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať […]

Pri dominikánoch v Košiciach

Košice

Dominikánsky kostol Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach sa duchovne spojil s pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme. Dekrétom o tom ešte vlani v októbri rozhodol kardinál Santos Abril y Castelló. Za toto privilégium ďakovali v uplynulých dňoch počas svätej omše, ktorú celebroval košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Slávnosťou zároveň ukončili aj Jubilejný rok […]

Bodka za prázdninami 2016

_a1

Tak ako po iné roky ani tento si deti nenechali ujsť dňa 28. augusta farskú akciu známu ako Bodka za prázdninami, kde deti prichádzali s vedomím, že leto pomaly končí a je najvyšší čas sa opäť vrátiť ku školským povinnostiam. V čase od 13:00 deti aj napriek ostrým slnečným lúčom súťažili a bojovali s obrovskou […]

Tábor 2016 – Nikdy sa nevzdávaj!

V čase od 10. 07. 2016 do 15. 07. 2016 sa v Sihelnom v okolí novo-zrekonštruovaného lyžiarskeho strediska Gruniky uskutočnil letný farský tábor. Nikdy sa nevzdávaj! Práve táto veta bola pre deti nabudením do každého rána. Hlavnou myšlienkou putovania bolo prenasledovanie prvých kresťanov. Na vlastnej koži zažili súženie podobné tomu, ktoré pred mnohými rokmi museli […]

Sviatosť birmovania

Spišský biskup Mons. Štefan Sečka zavítal do našej farnosti 1. mája, aby udelil našim 122 birmovancom sviatosť birmovania. Pán biskup nám pripomenul, že získať iných pre Krista len tým, že im povieme- uver! neplatí. Oni to musia vidieť na nás, že sa usilujeme nasledovať Ježiša. Na konci kázne povedal: „S Ježišom sa dá zvládnuť každá […]

50 rokov od smrti P. Cubínka vyšla o ňom nová kniha

P.CUBÍNEK 1953

Uplynulo 50 rokov od barbarskej smrti vzácneho kňaza, rehoľníka, literáta – pátra Jozefa Emanuela Cubínka. Je pre nás veľkou cťou, že sa k tejto významnej, aj keď značne zabudnutej, osobnosti našich novodobých slovenských dejín môžeme prihlásiť aj ako k nášmu rodákovi. Hoci Božia Prozreteľnosť určila pátrovi Emanuelovi miesto jeho pôsobenia ďaleko od rodnej Oravy, predsa jeho pamiatka […]

Kaplnka sv. Michala archanjela v našej farnosti

Od prvej pôstnej nedele 14. februára 2016 je naša farnosť bohatšia o novú kaplnku, zasvätenú sv. Michalovi archanjelovi. Povolenie zriadiť súkromnú kaplnku bolo udelené od spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku pre vdp. Rudolfa Vetríka, aby mohol na mieste svojho terajšieho bydliska mať miesto vyhradené zvláštnym spôsobom pre Boží kult. Zároveň otec biskup dovolil, aby […]