Sobášna príprava

Sobášna príprava pre snúbencov, ktorí budú mať sobáš v Rabči, Rabčiciach, Sihelnom a Oravskej Polhore, prebieha formou celodenného kurzu, na ktorý sa treba včas prihlásiť. V roku 2018 budú kurzy v nasledovných termínoch: 13.1.2018 10.3.2018 16.6.2018 22.9.2018 Prezentácia bude od 8.30, začiatok o 9.00 s predpokladaným koncom okolo 17.00, s poplatkom 10 € na osobu […]

Púť v roku sv. Martina

Ako už iste viete tento rok si pripomíname 1700 rokov od narodenia sv. Martina, ktorý je patrónom našej diecézy. Náš pán biskup pozýva v tomto roku každý dekanát na púť do katedrály. Námestovský dekanát putoval 19. augusta. Privítal nás náš rodák mons. Tyrol a povedal nám aj stručnú históriu Spišskej kapituly. Nasledovala omša, ktorú celebroval emeritný biskup […]

Zasvätenie Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v Nitre

5. júla sme putovali na národnú púť do starobylej Nitry. Slávnostnú svätú omšu celebroval za prítomnosti viacerých biskupov reykjavický biskup Mons. Dávid Bartimej Tencer, pôvodom Slovák. Hlavným bodom bohoslužby bolo zasvätenie Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, tak ako to urobil pred 70 rokmi vtedajší nitriansky arcibiskup Karol Kmeťko. Cestou naspäť sme […]

Vigília slávnosti Božieho tela v Košiciach

14.6. 2017 sme putovali do Košíc. Keď sme poobede dorazili, tak sme mali prehliadku kostolov v Košiciach. Dozvedeli sme sa mnoho histórii Košíc. Ale najhlavnejšia časť tejto púte začala o 19:30 v kostole Najsvätejšej Trojice, kde náš pán kaplán Stolárik spolu s ďalšími dvoma kňazmi slúžil latinskú sv. omšu v predvečer slávnosti Božieho Tela. Gregoriánsky chorál spolu s orgánovými skladbami nás celých vtiahli […]

Púť do Fatimy

20.-24. 2017 naša farnosť putovala do jedného z najznámejších pútnických miest na svete- do Fatimy. Ako náhle sme sa ubytovali vo Fatime, mali sv. omšu v Bazilike Ružencovej Panny Márie Fatimskej. Na druhý deň sme vyrazili do Coimbry- mesto, ktoré uchováva veľa historických pokladov ale aj mesto, v ktorom zomrela sestra Lucia. Nasledoval presun do Santiaga de Compostela, […]

Púť do Čenstochovej

V pondelok, 27. 2. 2017 sa naša farnosť vybrala na púť do Čenstochovej- na najväčšie pútnické miesto v Poľsku. Po sv. omši sme sa odobrali do baziliky na slávnostné odhalenie obrazu Panny Márie Čenstochovskej. Nasledovala prehliadka baziliky, klenotnice aj múzea, kde sú uložené veľmi vzácne šaty pre Pannu Máriu, ktoré každý rok menia. Našu púť sme ukončili […]

Krížová cesta

Pobožnosti krížovej cesty počas pôstneho obdobia budú bývať v našej farnosti vždy v piatok o 16.20 hod. (na prvý piatok o 18.00) a v nedeľu o 13.15 hod. V piatky sa modlia: 3.3.2017 – matky, 10.3.2017 – mladí, 17.3.2016 – otcovia, 24.3.2017 – lektori, 31.3.2017 – miništranti, 7.4.2017 – manželia. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať […]