Advent v roku 1904

   Blížil sa čas „očakávania“ a ja som vytiahol z police Nábožné výlevy z roku 1904. Prvé riadky hovoria, že je to „Kniha modlitebná, poučná, obradná a spevácka pre katolíckeho kresťana duchovného tak jako svetského, každého stavu, veku a obojeho pohlavia k upotrebovaniu v kostole i doma.“

     Hovorím si, či môže táto kniha povedať niečo aj nám, ľuďom počítačovej doby? Veď „vygúgliť“ si môžeme skoro všetko. Nahliadnúc do knihy so zažltnutými listami, ktoré sa často používali, som našiel stať o Advente. S pozornosťou som sa začítal a hltal vetu po vete. Preniesol som sa do času, v ktorom žili naši dedovia, či pradedovia. Zrazu sa všetko spomalilo a tak bol čas na počúvanie…. Božieho hlasu. Časť z „Pobožnosti adventnej“ vám ponúkam v pôvodnom prepise.

      „Poučenie. – Advent je slovo latinské, a vyznamenáva príchod, t.j. príchod Spasiteľa nášho na tento svet, a síce jeho príchod dvojaký: prvý jako Spasiteľa, ktorý sa už pred 1900 rokami stal, a druhý, jako Sudca, ktorý sa ešte len stane v poslední deň súdny. – S adventom počína sa nový rok cirkevný; lebo príchodom Ježiša na zem položený je základ k novému životu. Advent trvá až do narodenia Krista Pána; zahrňuje v sebe štyri nedeľné dni, nie ale tiež celé štyri týždne, a to na pamiatku tých štyri tisíc rokov, ktorých behom Vykupiteľ sveta, už Adamovi a Eve sľúbený, bol očakávaný.

      V tomto čase ďakuj, milý kresťane! božskému Vykupiteľovi, že ráčil pre spasenie ľudského pokolenia do života prebl. Panny Marie sostúpiť a z nej sa narodiť, a pros ho, aby ráčil i do tvojho srdca vojsť a ho posvätiť; činiac pokanie, mysli na jeho druhý príchod. Keď príde po druhýkrát, nepríde on viac jako slabé, biedné dieťa v služobnej podobe; nie viac jako sľutovník, ale príde jako neuprositeľný Sudca živých i mrtvých, s veľkou mocou a slávou, obkľúčený Svojimi svätými Anjelmi, v oblakoch nebeských. Jeho hlas ozve sa nad hrobami a všetkých mrtvých vzkriesi; všetkých ľudi bude súdiť: spravedlivých prijme do kráľovstva Svojho, bezbožných ale, ktorí jeho evangelium neverili, neposlúchali, odsúdi do večných múk pekelných. – Predstav si už včuľ tie strachy onoho súdneho dňa a budeš zachovaný od mnohých hriechov; pripravuj sa už včuľ na tento deň, abys mohol prichádzajúceho Spasiteľa s radosťou vítať.

     V advente koná sa včaššej, nežli obyčajne, ešte pred úsvitom každého dňa, vyjmúc nedele a sviatky, svätá omša, Roráte; čím sa značí smutný vek pokolenia ľudského, pokiaľ mu narodením Kristovým nevzišlo svetlo úplného zjavenia Božieho a blahej nádeje na blízke vykúpenie. Roráte je slovo latinské, po slovensky vyznamenáva roste alebo rosu vydajte. Týmto slovom menuje sa raňajšia sv. omša od prvého slova, ktorýmžto sa ona ku cti a chvále Bohorodičky P. Marie pres celý advent každodenne započína. Rosu vydajte nebesá shora, a oblaky pršte spravedlivého; otvor sa zem a vypuč Spasiteľa (Izai 45,8); touto raňajšou pobožnosťou obnovuje v nás Cirkev sv. túžbu, s ktorou naši prastarí otcovia v temnosti príchod Vykupiteľov očakávali. Pobožnosť táto vykonáva sa k úcte Panny Marie, s ňou my jej blahoslavený pôrod očakávame a pripravujeme sa k hodnému sláveniu narodenia Krista Pána, a spolu Boha prosíme, aby príchod Ježišov na tento svet prospel dušiam našim tak, jako tichý dážď alebo rosa prospieva plodinám zeme. Poneváč na Roráte každý, kto len môže, ide a srdce každého je vtedy viac, nežli indy, k prijatiu slova Božského schopné, porúča sa kňazom, aby túto príležitosť k vynaučovaniu ľudu upotrebovali a krátke reči k ľudu držali. Porúča sa veriacim, aby všetci spoveď adventnú vykonať hľadeli, a tak k príchodu Spasiteľa hodne sa pripravili.“   kaplán Ján Piatak

Posted in Iné | Komentáre sú deaktivované

Adventná aktivita 2014

Advent je časom prípravy našich sŕdc na Vianoce.

Spoločne v rodinách i farnosti chceme vstúpiť do ´Roka zasväteného života´ a odovzdať malému Ježišovi v jasličkách ako dar našu adventnú aktivitu – obnovené srdcia.

Každý deň sa budeme snažiť splniť predsavzatie, ktoré je inšpirované evanjeliom daného dňa a citátom svätca týždňa, ktorého relikviu máme v našej farnosti.

Pri bohostánku pribudne každý deň v kalendári obrázok dňa, ktorý vystihuje našu aktivitu. (Obrázky sú aj v prezentácii pred článkom.)

Letáčik adventnej aktivity s kalendárom a úlohami si môžete zobrať zo stolíka pri vstupe do kostola. Do kalendára vzadu si zaznačíme splnenú úlohu. Ak sa nám to nepodarilo, môžeme to urobiť aj dodatočne. Prajeme Vám veľa radosti :) a nových zážitkov na adventnej ceste za Ježišom.

Posted in Iné | Komentáre sú deaktivované

Divadelné predstavenie “Život Pátra Pia”

Dňa 8. novembra 2014 sa v našom Kostole Božského Srdca Pána Ježiša uskutočnilo divadelné predstavenie “Život Pátra Pia”, v podaní veriacich z Veľkej Lomnice. Pri fotografiách si môžete zaspomínať na Pátra Pia i pouvažovať o Vašej  ceste k svätosti.

 

Posted in Iné | Komentáre sú deaktivované

Bodka 2014 – Olympijské hry

Bodka za prázdninami 2014. Akcia, ktorú sme túžobne očakávali bola aj tohto roku – 31. augusta. Všetko sa nieslo v duchu Olympijských hier. O 13.00 hod. začal slávnostný vstup olympionikov na čele s maskotmi Asterixom a Obelixom, ktorí niesli olympijský oheň. Nasledoval tím miništrantov, animátorov, klerikov a kuchárok. Privítal ich Panoramix so skvelým zábavným programom a hymnou. Po eRko tancoch sa deti rozbehli na 31 stanovíšť. Body, ktoré získali si mohli vymeniť v bufete za školské potreby i sladkosti. Všetci sme si pochutili na výbornom guľáši a bryndzových haluškách a strapačkách. Pri vydávaní Polhorského bodkojedla – langošoch bola „bitka ako v televízore“. Nestačilo ani cesto z viac ako 50 kíl múky. Pán Boh nám napriek všetkým negatívnym predpovediam požehnal pravé letné počasie. Program po zotmení pokračoval diskotékou v kultúrnom dome. Všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh Bodky 2014 vyslovujeme veľké Pán Boh zaplať.

Trailer Bodka 2014

Posted in Akcie | Komentáre sú deaktivované

3. Stretnutie mladých s Jánom Pavlom II. a 18. ročník výstupu na Babiu horu

V dňoch 22.-23. augusta 2014 sa v našej farnosti uskutočnilo 3. stretnutie mládeže s Jánom Pavlom II. a 18. ročník výstupu na Babiu horu. Tohto roku pribudli ešte dve slávnosti – 10. výročie posvätenia nášho farského kostola a 20. výročie od založenia farnosti. Slávnostnú svätú omšu v piatok celebroval spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich. V piatok okrem iného nechýbalo ani chutné občerstvenie v podobe langošov, makovníkov a iných dobrôt. O 20.00 hod. sa začali koncerty, kde ako prvý sa predstavil miestny spevácky Podkopcový zbor pod vedením Barbory Tropekovej. Nasledoval pestrý tanečný program, ktorý si pripravili domáce dievčatá. Napokon svoj hodinový program predstavila kapela Komajota. Po koncertoch sme sa všetci stíšili na adorácii, kde sme sa modlili za všetkých mladých vo svete, za pokoj a ukončenie vojnových konfliktov, ale i za nášho Svätého Otca Františka ako i za našich biskupov Štefana a Andreja. Program pokračoval ráno o 7.00 hod. výstupom na Babiu horu. Počasie vyzeralo spočiatku hrozivo, no nenechali sme sa odradiť. Pred svätou omšou vyšlo slnko a dobrotivý Boh nám všetko požehnal. O 11.30 hod. Mons. Andrej Imrich celebroval svätú omšu na vrchole Babej hory. V homílii nám priblížil aký máme mať vzťah k prírode, a že aj my – tak ako príroda – môžeme byť vnútorne krásny v každom čase a veku. Po skončení svätej omše sme sa odfotili pri pamätníku a išli pomaly dole na Slanú vodu, kde nás čakal chutný guľáš. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri tejto akcii. Nech vás za to všemohúci Boh odmení.

3. Stretnutie mladých s Jánom Pavlom II. 

18. Ročník výstupu na Babiu horu

Posted in Akcie | Komentáre sú deaktivované

Video z tábora 2014

Ponúkame vám video z nášho farského tábora, ktorý sa konal v júli tohto roku na Slanej vode.

Posted in Akcie | Komentáre sú deaktivované

Miništrantský výlet

Dňa 3.-4. augusta 2014 sa uskutočnil výlet miništrantov do Belianskych tatier. Začali sme v Monkovej doline poriadnym stúpaním, ale to nás neodradilo. Cestou do Širokého sedla nás potiahli hore kamzíky. Rodičia volali, že v Polhore je poriadny lejak a my sme zatiaľ stúpali na Vyšné Kopské sedlo, ďalej na Kopské sedlo, Veľké Biele pleso a behom na chatu Plesnivec, kde nás čakala cesnačka a mäkké matrace. Večer sme strávili vonku pri vešperách a spoločnom ruženci. Ráno sme si vybehli na Ranné chvály s majestátnym výhľadom Skalných vrát. Ostatné sa dozviete z kroniky na Chate Plesnivec :)

Posted in Iné | Komentáre sú deaktivované

Farský tábor – Aj ty raz môžeš byť skautom!

Naše týždenné dobrodružstvo sa začalo 15. júla 2014 na Slanej vode, kde sme oficiálne začali sľubom poslušnosti a oddanosti oddielu animátorov, za čo boli deti neskôr obmenené šiltovkami tej farby, do ktorej skupinky patrili. Každodenne sme u detí podnecovali šikovnosť, odhodlanosť, súťaživosť, bratskú lásku, odvahu… samozrejme sme nezabudli na ranné a večerné modlitby, modlitby pred a po jedle a sv. omše.
Ranné nástupy, kačaky, pokriky, hymna a občas nejaká zmena, to chápeme len my. J
Deti odchádzali z tábora usmiate, aj keď niektoré nemé, no ich oči sú stále plné radosti a spomienok, ktoré ostanú navždy. V takýchto chvíľach sú slová zbytočné. Preto to treba radšej dospať!!! J Kto ešte nestihol.

Posted in Iné | Komentáre sú deaktivované