Miništrantský turnaj o pohár AKBO

V soboru 28. júna 2014 sa uskutočnili miništrantský futbalový turnaj o pohár prezidenta AKBO v našej farnosti. Z 22 tímov v 2 kategóriách mladší a starší, naši miništranti obsadili krásne miesta. V mladšej kategórií obsadili 3. miesto a starší miništranti 2.miesto, keď prehrali vo finále tesne na 11-stky. Zároveň sme dostali ocenenie za najlepšieho strelca, brankára a najlepší guľáš :D Všetkým miništrantom, ako aj sponzorom a tým čo pomohli pri príprave celého stretnutia úprimné Pán Boh zaplať.

Posted in članky | Komentáre sú deaktivované

Božie Telo 2014

Posted in članky | Komentáre sú deaktivované

Sviatosť Birmovania

V nedeľu 18. mája 2014 prijalo z rúk otca biskupa Mons. Štefana Sečku v našej farnosti 127 kandidátov sviatosť Birmovania. Prosme za týchto mladých, aby ich Duch Svätý viedol a aby boli vo svete svedectvom, soľou a svetlom.

Posted in članky | Komentáre sú deaktivované

Prvé sväté prijímanie

V nedeľu 11. mája 2014 prijalo v našej farnosti 56 detí Prvé Sväté prijímanie. Prosme za tieto deti, aby ich Pán Boh požehnával a aby každý deň pristupovali k sviatosti Eucharistie a čerpali silu z Krista.

 

Posted in članky | Komentáre sú deaktivované

Relikvia sv. Floriána

Posted in članky | Komentáre sú deaktivované

Diecézne stretnutie mládeže

FB_cover

 vyKRoč Syn a dcéra KRÁĽA

… na hostinu s Otcom … na slovíčko s o. biskupom Štefanom Sečkom … v kráľovstve s o. Braňom Kožuchom z Oravského centra mládeže … v chudobe s o. Jurajom Ďurnekom z Godzone school … povedať ÁNO životu s Poetica Musica … na stretnutie s Kráľom s kapelou F6 a o. Marekom Uličným z centra Premeny vo Važci

Posted in članky | Komentáre sú deaktivované

Biela sobota

Posted in članky | Komentáre sú deaktivované

Veľký piatok

Posted in članky | Komentáre sú deaktivované