Intronizácia Svätého písma v domácnosti

Na tretiu nedeľu v cezročnom období (23.1.2022), ktorá je Nedeľou Božieho slova, môžete sa vo svojich rodinách pomodliť krátku modlitbu a dať Sväté písmo na dôstojné miesto v domácnosti. Obrad pripravil prof. František Trstenský, ktorý je farárom a dekanom v Kežmarku. Text sa nachádza v prílohe. Intronizácia Svätého písma v domácnosti – pdf na stiahnutie Intronizácia Svätého písma v domácnosti – dokument na […]

Vianočný koncert

Na podporu projektov Dobrej noviny mládež a deti našej farnosti pripravili hodinový program, ktorý bol prezentovaný 2.1.2022 v popoludňajších hodinách vo farskom kostole. V programe vystúpil mládežnícky spevokol, deti z detského zboru zahrali peknú vianočnú scénku, taktiež zazneli ľudové vianočné koledy a vianočné vinšovanie detí. Celý program bol moderovaný a vysielaný v online priestore. Farnosť […]

Audiencia so Svätým Otcom Františkom, 10.11.2021

Odovzdávame vám osobnú skúsenosť mladomanželov Šimona a Natálie Kvasniakových z našej farnosti z nezabudnuteľnej audiencie s pápežom Františkom: „Na začiatku som dostal informáciu od brata, že ako mladomanželia máme do jedného roka po svadbe možnosť stretnúť sa osobne so Svätým Otcom. Keď sme sa asi v polovici októbra pokúsili zistiť o tejto možnosti viac, zistili […]

Katechéza pre birmovancov: Božie slovo

Milí birmovanci, keďže sa nemôžeme osobne stretnúť, chceme pokračovať v našom putovaní cez online priestor. Preto vám ponúkam katechézu o Svätom písme. Katechézu si pozrite, vypočujte, zachyťte si zaujímavosti z témy. Animátori sa s vami prepoja cez Zoom alebo Teams, kde môžete realizovať svoje skupinové stretnutie. Chcem vás požiadať, aby ste zachovali časy stretnutí, ktoré ste mali s animátormi. V modlitbe […]