50 rokov od smrti P. Cubínka vyšla o ňom nová kniha

P.CUBÍNEK 1953

Uplynulo 50 rokov od barbarskej smrti vzácneho kňaza, rehoľníka, literáta – pátra Jozefa Emanuela Cubínka. Je pre nás veľkou cťou, že sa k tejto významnej, aj keď značne zabudnutej, osobnosti našich novodobých slovenských dejín môžeme prihlásiť aj ako k nášmu rodákovi. Hoci Božia Prozreteľnosť určila pátrovi Emanuelovi miesto jeho pôsobenia ďaleko od rodnej Oravy, predsa jeho pamiatka […]

Kaplnka sv. Michala archanjela v našej farnosti

Od prvej pôstnej nedele 14. februára 2016 je naša farnosť bohatšia o novú kaplnku, zasvätenú sv. Michalovi archanjelovi. Povolenie zriadiť súkromnú kaplnku bolo udelené od spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku pre vdp. Rudolfa Vetríka, aby mohol na mieste svojho terajšieho bydliska mať miesto vyhradené zvláštnym spôsobom pre Boží kult. Zároveň otec biskup dovolil, aby […]

Spevokol z Bobrovca

Na slávnosť Zjavenia Pána prišiel do našej farnosti spevokol z farnosti z Bobrovec spolu so svojim duchovným pastierom, našim rodákom, vdp. Michalom Marlengom. Svojim spevom spríjemnili večernú svätú omšu a po nej nám zaspievali ešte niekoľko svojich piesni. Záznam z ich vianočného koncertu si môžete pozrieť na: https://www.youtube.com/watch?v=qyM8CecC6Y4

Dobrá novina 2015

dobranovina

Aj tento rok sa v našej farnosti uskutočnila Dobra novina . Tak ako každý rok sa snažíme pomôcť a prispieť na dobrú vec. Prešli sme veľa dobrých rodín, ktoré sa do tejto udalosti zapojili a snažili sa vykonať dobrý skutok. Deti do vašich príbytkov chodili s nadšením a láskou. Mali v sebe odvahu prejsť kus cesty aby vám mohli priniesť radosť […]

Miništrantský výlet – Vychylovka

Dňa 30.10. 2015 sa Polhorskí miništranti vybrali na výlet do Vychylovky. Výlet začal polhodinovým vozením sa na vláčikoch, následne sme šli preskúmať život z čias našich prababičiek – skanzen vo Vychylovke. Program sme napokon zakončili omšou v Zákamennom a pomodlením sa pri hrobe Jána Vojtaššáka. Zažili sme kopec srandy  

Tábor 2015 NEKONEČNÉ DOBRODRUŽSTVO!

Od 26. 07. do 31. 07. sa uskutočnil farský tábor s názvom NEKONEČNÉ DOBRODRUŽSTVO. Putovali sme po stopách prvých kresťanov a vyskúšali sme si i súženie, ktoré pred mnohými rokmi museli prežiť naši predchodcovia. Boli sme súčasťou Pavlovho obrátenia na ceste do Damasku a tiež misijných  ciest, prostredníctvom ktorých šíril Božie slovo. Počas tábora sme zažili veľa […]

Modlitby za život

Slovensko sa po tieto dni pripravuje na druhý celonárodný pochod za život. Aj v našej farnosti sme sa spojili v modlitbách, aby sme takto svojim dielom prispeli k ochrane ľudského života, zvlášť toho počatého, ale ešte nie narodeného. V stredu 9.9. zavítala do nášho kostola putovná socha “Pomník nenarodeným deťom” od umelca Martina Hudáčka. Súsošie […]