Slávnosť tretieho rádu sv. Františka
Slávnosť tretieho rádu sv. Františka

Slávnosť tretieho rádu sv. Františka

Pre celé bratstvo františkánskej rodiny svätej Terézie Lisieux v Rabčiciach bol 24. apríl 2024 mimoriadnym dňom a veľkou radosťou. Počas sv. omše zložili profesiu do rúk viceministra regiónu Jozefa Dullu tieto sestry: Zdenka Mária Cvoligová, Monika Mária Marlengová, Mária Terézia Rusnáková, Mária Kristína Lubasová, Klára Monika Luscoňová. Celý obrad prebiehal v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Oravskej Polhore, ktoré liturgickým obradom predsedal františkán páter Pio OFM s asistenciou duchovného otca Róberta Slotku. Po sv. omši sme sa presunuli do pastoračnej miestnosti na fare na agapé, kde sme sa v príjemnej atmosfére tešili z tejto pre nás veľmi vzácnej udalosti. Chceme i naďalej pracovať na sebe pod vedením Ducha Svätého, aby sa naše bratstvo rozvíjalo vo vzájomnej láske a vernosti sľubom podľa evanjelia, tak ako žil náš zakladateľ svätý František z Assisi. 

Svetský rád sv. Františka z Assisi má tri stupne: iniciácia (trvá okolo 2 – 3 roky), formácia (sú to dočasné sľuby, trvá 2 – 3 roky) a profesia (sú to večné sľuby). Bratstvo tretieho rádu sv. Františka sa stretáva raz za mesiac v pastoračných priestoroch na fare v Oravskej Polhore.

Sr. Klára Monika Luscoňová