Spoločná adorácia
Spoločná adorácia

Spoločná adorácia

V sobotu 20.1.2023 podvečer sa uskutočnila v našom farskom kostole adorácia, ktorá uvádzala druhú etapu diecézneho pastoračného programu „Cesta do Emauz“. Adoráciu predchádzalo a ukončilo slovko diecézneho biskupa. Texty použité na adorácii ponúkali úryvky zo Sv. písma, krátke zamyslenia, ktoré boli popretkávané piesňami mládežníckeho zboru. Atmosféru adorácie posilňovala výzdoba.