Hýbať sa srdcom
Hýbať sa srdcom

Hýbať sa srdcom

Prvú nedeľu v mesiaci september a zároveň poslednú prázdninovú nedeľu sme mali v našej farnosti farskú akciu, ktorú familiárne nazývame Bodka a má svoju históriu.
Tá tohtoročná, predsa však, bola o čosi iná, pretože počasie nebolo najlepšie a museli sme množstvo súťaží, ktoré mali byť v exteriéri vynechať. Tešíme sa tomu, že ani zlé počasie neodradilo našich veriacich a prišli do farského spoločenstva.
Mottom tohtoročnej Bodky bolo heslo: “Hýbať sa srdcom”. Inšpirovali sme sa príkladom Panny Márie, ktorá utekala k svojej príbuznej Alžbete, aby mohla poslúžiť.
Akcia začala rodinnou sv. omšou o 11:00 hod. vo farskom kostole, počas ktorej ju hudobne doprevádzal zbor našich rodín. Poobednajší program sme odštartovali o 14:00 tiež v kostole krátkou scénkou, počas ktorej nám deti predstavili biblickú udalosť.
Celé poobedie bolo popretkávané súťažami a možnosťou občerstviť sa gulášom.
Nech celé toto podujatie je milou príležitosťou, ako ešte viac upevniť spoločenstvo farnosti.