Dar a tajomstvo
Dar a tajomstvo

Dar a tajomstvo

Pán Ježiš pri poslednej večeri ustanovil  Sviatosť Oltárnu a sviatosť kňazstva. Jedno bez druhého nemôže byť. Tak Eucharistia bez kňazstva, ako kňazstvo bez Eucharistie. Evanjelium nám na inom mieste hovorí, že Ježiš si vyvolil Dvanástich, aby boli s Ním.
My, veriaci našej farnosti, sme si znova mohli uvedomiť veľkosť daru kňazstva, keď v stredu 21. júna 2023 počas sv. omše, medzi nás zavítal novokňaz Marek Rambala, rodák z Beňadova.  Počas sv. omše sa nám prihovoril a pripomenul nám, čo znamená byť bratmi a sestrami vo viere. Na záver slávenia nám udelil novokňazské požehnanie. Toto naše spoločenstvo bolo obohatené tiež bratmi diakonmi a bohoslovcami z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule.
Dar i tajomstvo, tak sa o svojom kňazstve vyjadril  dnes už sv. Ján Pavol II. a skutočne je to tak, Pán volá do svojej žatvy nových, ochotných robotníkov, aby budovali Božie kráľovstvo.
Veríme a prosíme, aby si Pán povolal tých, ktorí budú ochotní ísť za Ním s nerozdeleným srdcom.