Bodka v novom obleku
Bodka v novom obleku

Bodka v novom obleku

V nedeľu (7.8.82022) v našej farnosti prebehla známa prázdninová akcia – Bodka v prázdninách, ktorého motto vychádzalo z X. medzinárodného stretnutia rodín v Ríme a z myšlienky sv. Filipa Neriho: „Buďte svätí, ak môžete.“ Toto rodinné podujatia sa dôkladne pripravovalo mesiac dopredu. Intenzívna príprava bola týždeň pred akciou, kedy si čistilo prostredie okolo kostola a fary, animátori si tvorili podklady k súťažiam, nakupovali sa potrebné materiály, miešaný zbor si pripravoval piesne, zhotovoval sa symbol podujatia, čistili sa zemiaky so zeleninou a krájalo sa mäso do gulášu. Program podujatia pozostával z rodinnej sv. omše, otváracieho ceremoniálu a hier. Do sv. omše sa zapojil zbor rodičov s deťmi a v rámci príhovoru sa deti s pánom farárom zamýšľali nad symbolom nedeľného evanjelia – budíkom a mešcom. Počas otváracieho ceremoniálu bola zahraná scénka z nedeľného obedu v tradičnej Oravsko Polhorskej rodine, pán farár vysvetlil význam symbolu podujatia, dostali sme inštrukcie ku hrám a sprievodnému programu bodky. V poslednej časti podujatia mali možnosť deti zapojiť sa do 20 hier. Všetkým účastníkom Bodky bol ponúknutý jedinečný guláš a vo vzájomných rozhovoroch sa budovalo farské spoločenstvo. Ďakujeme sponzorom a obci za pomoc pri realizácii podujatia.