Nedeľa s Duchom Svätým
Nedeľa s Duchom Svätým

Nedeľa s Duchom Svätým

V 11. nedeľu v cezročnom období (19.6.2022) pri sv. omši o 11:00 prebehla v našej farnosti slávnosť spojená s udelením sv. birmovania. V tento deň si naša farnosť pripomínala 51. výročie od požehnania farského kostola Jozefom Ligošom, spišským kapitulným vikárom. Sv. omšu celebroval Mons. Andrej Imrich a hneď v úvode sv. omše povzbudil birmovancov, aby mali túžbu prijať dary Ducha Svätého do svojho života. Vo svojom príhovore vychádzal zo životnej skúsenosti mladého človeka, ktorý sa nechal v práci inšpirovať svojim majstrom na univerzitné štúdiá. Cez súčasnú situáciu poznačenú kovidom a vojnou na Ukrajine otec biskup povzbudil birmovancov k vďačnosti za dary – štúdium, jedlo, zdravie, vieru… Po homílii otec biskup udelil sviatosť birmovania pre 101 birmovancov. Celá slávnosť bola umocnená spevom mládežníckeho zboru, hrou na organe a peknou výzdobou kostola. Nech dielo Ducha Svätého v živote našich birmovancov i naďalej pokračuje.