Zápisky z púte do Ríma
Zápisky z púte do Ríma

Zápisky z púte do Ríma

Assisi, 28.4.2022

Štvrtok ráno sme začali našu púť v Assisi v Bazilike Anjelskej Panny Márie, v ktorej sa nachádza malý kostolík – Porciunkula. Sv. František tu často hovorieval bratom: „Kto sa tu bude modliť skrúšeným srdcom, dostane to, o čo bude prosiť. Kto sa však tu dopustí urážky, bude tvrdšie potrestaný. Preto, synovia moji, majte toto miesto v najväčšej úcte, lebo ono je Božím príbytkom a z celého srdca s plesaním vyznávajte a zvelebujte Boha.“ Keď sa sv. František počas istej júlovej noci modlil v Kostole Panny Márie Anjelskej, mal videnie. Zjavil sa mu Kristus so svojou Matkou a zástupom anjelov a vyzval ho, aby si vyprosil milosť, ktorá by oslávila Boha a spasila ľudí. Hneď potom sa mal vrátiť do Perugie, aby predniesol pápežovi svoju, na tú dobu odvážnu prosbu. Od pápeža žiadal, „aby každý veriaci, ktorý s pravou ľútosťou a po spovedi príde do kostolíka Panny Márie Anjelskej, dosiahol úplné odpustenie svojich vín a trestov“. Pápež sa ho spýtal, na koľko rokov chce tieto odpustky, na čo mu sv. František odpovedal: „Sv. Otče, neprosím o roky, ale o duše.“ Prekvapený pápež súhlasí, ale vyslovuje obmedzenie, aby to platilo navždy, každý rok, ale iba jeden deň, od vešpier predchádzajúceho dňa do vešpier nasledujúceho dňa. František viac nepotrebuje, nečaká na písomný súhlas a odchádza. A keď ho pápež zavolá späť s otázkou, či nepotrebuje potvrdenie, pohotovo mu odpovedá: „Vaše slovo mi stačí. Ak je to Božie dielo, On sám sa postará, aby to dal poznať. Nechcem nijaký dokument. Nech je Panna Mária pergamenom, Kristus notárom a anjeli svedkami“ Podľa dnešnej cirkevnej praxe možno porciunkulové odpustky získať v každom farskom kostole 2. augusta za obvyklých podmienok. Legenda hovorí, že v Porciunkule sa nachádzajú relikvie z hrobu Panny Márie a že ju spravovali benediktíni. Opát benediktínskeho kláštora navrhol sv. Františkovi, že mu daruje do vlastníctva tento kus zeme, nech z neho urobí centrum františkánov. Sv. František to odmietol s tým, že oni nemôžu nič vlastniť, ale dohodol sa s ním, že každý rok mu ako nájomné prinesie kôš rýb.

Následne sme sa premiestnili do hlavného centra Assisi, ktoré sa nachádza na kopci. Na parkovisku už stáli viaceré autobusy so slovenskými pútnikmi. Všetci sme sa spojili ráno na sv. omši v hornej bazilike sv. Františka, ktorú celebroval náš pán farár. Táto bazilika je zdobená mnohými freskami a maľbami. V dolnej bazilike sa nachádza verný portrét sv. Františka, jeho osobné veci a oblečenie ako aj jeho hrob. Horná bazilika bola viackrát otrasená zemetraseniami, ktoré sa vyskytujú v oblasti Assisi.

Ďalej sme putovali do Kostola Santa Maria sopra Minerva, kde sme sa na chvíľu pomodlili a spolu zaspievali mariánsku pieseň – Mária ochrana. Neďaleko bol Kostol Santa Maria Maggiore (Panny Mária väčšej/snežnej je bežný titul kostolov v Taliansku). V tomto kostolíku sa nachádza hrob bl. Carla Acutisa, 15-ročného chlapca, ktorý zomrel v roku 2006 na leukémiu. Miloval Eucharistiu a preto sa rozhodol, že zdokumentuje všetky eucharistické zázraky. Vytvoril preto webovú stránku, ktorá nám ich približuje (dostupná na: www.miracolieucaristici.org). Potom sme navštívili Baziliku sv. Kláry, kde je uložené jej telo. V tejto bazilike sa nachádza aj kríž sv. Damiána, ktorý prehovoril k sv. Františkovi a nariadil mu, aby opravil Jeho dom. Je tu tiež hrob jej rodnej sestry sv. Agnesy z Assisi. Následne sme išli do Katedrály sv. Rufina. Sv. Rufino bol prvý biskup mesta a mučeník. V tomto kostole boli pokrstení sv. František a sv. Klára a mnoho ich spoločníkov. Tu sa aj spomína, že sv. František, keď sa tu raz modlil, tak ho zároveň videli bratia v Porciunkule skákať z ohnivého voza. Tu sme mali prestávku asi na hodinu a pol nakoľko počas siesty sú kostoly zatvorené.

Po našej obednej a zároveň nákupnej prestávke sme išli do Kostola sv. Damiána. Tu počul sv. František hlas, ktorý mu hovoril: „František, choď a oprav môj dom, ktorý ako vidíš je v ruinách.“ Sv. František spolu s ostatnými bratmi ho opravili i keď neskôr si sv. František uvedomil, že Ježiš nechcel opravu len tohto kostola ale celej cirkvi. V tomto kostolíku bývala sv. Klára so svojou komunitou. Nakoniec tí, ktorí ešte vládali, vyšli na hrad Rocca Maggiore odkiaľ sa nám naskytol úžasný pohľad na celé Assisi. Okolo 17:00 sme vyšli z Assisi a cestovali sme do Ríma, kde nás čakala večera.

Rím, 29. 4. 2022

Piatok sme začali v Bazilike sv. Kríža. V tejto bazilike sa nachádzali relikvie sv. Kríža a to konkrétne rameno (patibulum), klince a nápis na kríži. Boli tam aj relikvie 2 tŕňov z tŕňovej koruny, aj prst sv. Tomáša, ktorým sa dotkol rán Pána Ježiša. Je tu aj hrob ctihodnej Antonietty Meo. Bolo to 6-ročné dievčatko, ktoré zomrelo na osteosarkóm, čo je agresívna forma rakoviny kostí. Museli jej amputovať nohu, ale znášala to trpezlivo. Mnohí teológovia ju nazvali mystičkou kvôli jej neobyčajným listom Ježišovi. Veľmi túžila prijať Eucharistiu, predtým ako zomrie, čo sa jej aj podarilo. Vedela dopredu, kedy presne zomrie. Svojej mame povedala: „Za pár hodín zomriem, už nebudem trpieť a ty by si nemala plakať. Mala som žiť ešte pár dní, ale sv. Terezka povedala, že už bolo dosť!“

Pokračovali sme k Svätým schodom, po ktorých kráčal Pán Ježiš v paláci Poncia piláta v Jeruzaleme. Väčšina z nás išla pomaly po kľačiačky. Na Slovensku sa nachádza ich kópia vo františkánskom kostole v Malackách. Následne sme išli na sv. omšu do Baziliky sv. Pavla za hradbami, ktorú slúžil otec biskup Kuboš. V tejto bazilike sa nachádza hrob sv. Pavla ako aj okovy, ktorými bol spútaný. Po obvode sú vyobrazení všetci pápeži od sv. Petra až po Františka.

Nasledovala Bazilika Santa Maria Magiore. Tu sa nachádzajú jasličky z Betlehema, v ktorých ležal Ježiško. Je to prvý rímsky kostol zasvätený Panne Márii. Túto baziliku volajú aj Bazilika Panny Márie Snežnej. Legenda hovorí, že Panna Mária sa zjavila vo sne zároveň pápežovi Liberiovi, aj rímskemu patríciovi, ktorý vlastnil pozemok, kde mal byť kostol postavený. Nariadila pápežovi postaviť kostol na Esqulínskom pahorku, na mieste, kde bude ráno sneh. A naozaj, v noci zo 4. na 5. augusta 352, počas horúceho leta, napadal sneh na vrchol pahorku a označil miesto, kde mal stáť kostol. Ako spomienka na tento zázrak sú každého 5. augusta zo zlatého stropu baziliky sypané biele okvetné lupienky a počas náboženskej ceremónie zvoľna klesajú na oltár. Tu, v istú vianočnú noc, slúžil svoju prvú omšu sv. Ignác z Loyoly. Tu sa sv. Pius V. modlil ruženec a získal tak pre katolícke vojská víťazstvo pri Lepante. Tu je kaplnka, v ktorej podľa tradície majú obraz sv. Panny namaľovaný sv. Lukášom, nazvaný Salus Populi Romani – záchrana rímskeho ľudu. Sv. Karol Boromejský sa často modlil práve pred týmto obrazom a ako svedectvo svojej vďaky k Panne Márii napísal Rehoľné pravidlá kanonikov od Santa Maria Maggiore. Pokračovali sme k Lateránskej bazilike a k neďalekému baptistériu sv. Jána Krstiteľa. Následne sme putovali do Baziliky sv. Klementa. Tu sme mali voľný čas na večeru, modlitbu a nákupy. Keďže sa táto bazilika nachádzala neďaleko Kolosea, tak väčšina z nás si ho išla aj obzrieť.

Vatikán, 30. 4. 2022

V sobotu, v deň audiencie sme sa hneď ráno postavili do radu vo Vatikáne, kde nás kontrolovali ako na letisku. Tu bolo naozaj vidieť, aké veľké množstvo Slovákov prijalo pozvanie otcov biskupov zúčastniť sa ďakovnej púte. Audiencia sa konala v Aule Pavla VI. Sv. Otec nás privítal a povedal nám veľa povzbudivých slov. Nakoľko mal problémy s kolenom, nemohol chodiť pomedzi nás a pozdraviť nás osobnejšie. Prosil, aby sme sa zaň modlili a uistil nás, že on sa modlí za nás. Presunuli sme sa do Baziliky sv. Petra, kde sme sa spoločne pomodlili ruženec. Sv. omšu slúžil otec arcibiskup Zvolenský na hlavnom oltári priamo nad hrobom sv. Petra. Na tejto sv. omši miništrovali aj dvaja naši miništranti. Nakoniec sme našu prehliadku Ríma dokončili prechádzkou popri Anjelskom hrade, Námestí Piazza Navona, Panteóne a Fontáne di Trevi.

I keď sme sa miestami museli dosť ponáhľať, aby sme stihli čo najviac, aj keď sme občas ostali zaseknutí v dverách metra, ktoré sa rýchlo zatvárali, ďakujeme Bohu za veľkú milosť zúčastniť sa tejto púte. Ďakujeme všetkým, ktorí sa za nás modlili, aby sme dobre docestovali. Ďakujeme pánu farárovi, pánu sprievodcovi a pánom šoférom.

Magdaléna Jaššáková