Prvé sväté prijímanie s fatimskými deťmi
Prvé sväté prijímanie s fatimskými deťmi

Prvé sväté prijímanie s fatimskými deťmi

Na šiestu veľkonočnú nedeľu (22.5.2022) prebehla v našej farnosti slávnosť prvého svätého prijímania pre 64 detí. Po intenzívnej príprave cez rodinnú, školskú a farskú katechézu deti s radosťou v srdci prijali Pána Ježiša v Eucharistii. Počas príhovoru sme spoločne uvažovali o príklade Lucie, sv. Františka a sv. Hyacinty, fatimských detí a predstavili sme si Eucharistiu ako duchovné slnko. Nech slávnosť prvého svätého prijímania posilní vieru v dar Eucharistie v našej farnosti.