Mesiac: <span>august 2023</span>
Mesiac: august 2023

Spoločenstvo, ktoré obohacuje

Už tradične Spišská Kapitula v letných mesiacoch otvára na pár dní svoje brány chlapcom – miništrantom, ktorí v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka prežívajú miništrantský tábor. Celý tábor sa niesol v téme chrámu a táto téma rezonovala počas katechéz, ktoré pripravili  bratia …