Farnosť Oravská Polhora
SVIATOSŤ MANŽELSTVA

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

Snúbenci sa prídu zahlásiť prijatie sviatosti manželstva minimálne pol roka pred termínom sobáša.

Ak snúbencom chýbajú niektoré sviatosti (krst, sviatosť oltárna) a chcú ich prijať ešte pred sobášom a žiť naplno kresťanským životom, prídu zahlásiť prijatie sviatosti manželstva minimálne rok pred termínom sobáša.

Snúbenci spíšu na Matričnom úrade v Oravskej Polhore žiadosť o uzavretie manželstva, potrebujú k tomu rodný list, občiansky preukaz. Túto žiadosť je potrebné doniesť na faru najneskôr 3 mesiace pred plánovaným dňom sobáša.

Ak ani jeden so snúbencov nemá trvalý pobyt vo farnosti Oravská Polhora, je potrebné, aby si vyžiadal aspoň jeden z nich od správcu farnosti, kde má trvalý pobyt – povolenie (licenciu) k sobášu.

K prijatiu sviatosti manželstva je potrebné absolvovať predmanželskú prípravu. Po vzájomnej dohode kňazov z farností Rabča, Rabčice, Sihelné a Oravská Polhora bude pre snúbencov a záujemcov o sviatosť manželstva z uvedených farností prebiehať spoločná príprava k uzavretiu sviatosti manželstva formou spoločného stretnutia trvajúceho celú sobotu. Program predmanželskej začína od 8:30 do 17:00. Prihlásiť sa môžete na: www.fararabca.sk

Keďže manželstvo nie je rozhodnutie na pár týždňov, ale na celý život, odporúčame aj trojdňové kurzy prípravy do manželstva, informácie nájdete www.domanzelsva.sk