Farnosť Oravská Polhora
SVIATOSŤ MANŽELSTVA

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

Snúbenci sa prídu zahlásiť prijatie sviatosti manželstva minimálne pol roka pred termínom sobáša.

Ak snúbencom chýbajú niektoré sviatosti (krst, sviatosť oltárna) a chcú ich prijať ešte pred sobášom a žiť naplno kresťanským životom, prídu zahlásiť prijatie sviatosti manželstva minimálne rok pred termínom sobáša.

Snúbenci spíšu na Matričnom úrade v Oravskej Polhore žiadosť o uzavretie manželstva, potrebujú k tomu rodný list, občiansky preukaz. Túto žiadosť je potrebné doniesť na faru najneskôr 3 mesiace pred plánovaným dňom sobáša.

Ak ani jeden so snúbencov nemá trvalý pobyt vo farnosti Oravská Polhora, je potrebné, aby si vyžiadal aspoň jeden z nich od správcu farnosti, kde má trvalý pobyt – povolenie (licenciu) k sobášu.

K prijatiu sviatosti manželstva je potrebné absolvovať predmanželskú prípravu. Keďže manželstvo nie je rozhodnutie na pár týždňov, ale na celý život, predovšetkým odporúčame trojdňové kurzy prípravy do manželstva v nasledujúcich termínoch: Oravská Polhora – 14.4. – 16.4.2023, 26.5. – 28.5.2023. Registrácia prebieha cez   www.domanzelsva.sk

Predmanželská príprava prebieha aj formou jednodňového kurzu, ktorý prebieha v sobotu vo farnosti Rabča. V roku 2023 budú spomínané kurzy v nasledujúcich termínoch: 7.1., 18.3., 17.6., 9.9. Je potrebné prihlásiť sa cez formulár www.fararabca.sk